PDA

View Full Version : Sống & Chếtmotminhen
03-20-2008, 12:40 PM
tại sao muốn sống đã khó mà muốn tìm cái chết cũng không dễ :( nếu gọi sống chết là do số mạng thì tại sao có những người bị chết oan :think_think: :think_think: :think_think:

Le Van 9
03-20-2008, 01:30 PM
tại sao muốn sống đã khó mà muốn tìm cái chết cũng không dễ :( nếu gọi sống chết là do số mạng thì tại sao có những người bị chết oan :think_think: :think_think: :think_think:

thì tới số chết fải... chết....:(

phuongchi5
03-20-2008, 02:04 PM
tại sao muốn sống đã khó mà muốn tìm cái chết cũng không dễ :( nếu gọi sống chết là do số mạng thì tại sao có những người bị chết oan :think_think: :think_think: :think_think:
Theo sự hiểu của tôi ( có thể sai ). số mạng : người ta tin rằng mổi người đều có 1 số tuổi thọ nào đó do ông trời đặt vì quá khứ của mình làm ( thí dụ kiếp trước làm lành thì sống lâu... ) , tuy vậy kiếp này nếu làm phước , thì cũng có thể sống lâu mặc dầu quá khứ làm ác...
Còn chết oan : Thí dụ số người đó sống 100 tủi , nhưng tại không gian , hoàn cảnh... đạn của Bin Laden , chạy lộn đường , nên ngủm trước và thành hồn ma đi lòng vòng ( ẩn , hiện... giống tui dzậy đó :( ) cho đến 100 tuổi mới hết đi lòng vòng....:nhau_01:

Le Van 9
03-20-2008, 03:17 PM
Theo sự hiểu của tôi ( có thể sai ). số mạng : người ta tin rằng mổi người đều có 1 số tuổi thọ nào đó do ông trời đặt vì quá khứ của mình làm ( thí dụ kiếp trước làm lành thì sống lâu... ) , tuy vậy kiếp này nếu làm phước , thì cũng có thể sống lâu mặc dầu quá khứ làm ác...
Còn chết oan : Thí dụ số người đó sống 100 tủi , nhưng tại không gian , hoàn cảnh... đạn của Bin Laden , chạy lộn đường , nên ngủm trước và thành hồn ma đi lòng vòng ( ẩn , hiện... giống tui dzậy đó :( ) cho đến 100 tuổi mới hết đi lòng vòng....:nhau_01:

thầy bói đại tài bói ông kia sống tới 90 tủi... tới chừng 5 bó ông ni lăn ra chết... vợ con lại hỏi ông thầy bói tại sao bói bậy...

đại tài thầy bói mới nói rằng chết trên trần gian hông có ngỉa là.... chết... ông kia có số sống 90 năm có ngỉa là ông còn đang sống... chỉ có đìu là ông ta còn chờ thim 40 năm để đi đầu thai....:lim_kem:

OldManNow
03-20-2008, 03:46 PM
Sao tui thấy mấy thằng ác sống dai như đỉa, thí dụ fidel castro

Le Van 9
03-20-2008, 03:49 PM
Sao tui thấy mấy thằng ác sống dai như đỉa, thí dụ fidel castro

lấy ruột gan fèo fổi của thanh niên gắn vô để kéo dài cái xác của lảo... hông có sướng chi đâu ông già ui..:(

hoangtam
03-20-2008, 09:50 PM
lấy ruột gan fèo fổi của thanh niên gắn vô để kéo dài cái xác của lảo... hông có sướng chi đâu ông già ui..:(

hahaha....gắn ruột gan phèo phổi của thanh niên mà cái kia vẫn là của ông già....thảo nào mới "hông có sướng chi đâu" hả LV :D :D

Xi trum
03-21-2008, 09:03 AM
lấy ruột gan fèo fổi của thanh niên gắn vô để kéo dài cái xác của lảo... hông có sướng chi đâu ông già ui..:(

Phải chi lấy cái ấy của thanh niên gắn vô để kéo dài cuộc sướng...í lộn...cuộc sống còn có lý chứ lấy ruột gan phèo phổi gắn vô thì cũng chẳng có ích gì :D

HHDPV
03-21-2008, 11:04 AM
Phải chi lấy cái ấy của thanh niên gắn vô để kéo dài cuộc sướng...í lộn...cuộc sống còn có lý chứ lấy ruột gan phèo phổi gắn vô thì cũng chẳng có ích gì :D

chơi nhìu wá bi chừ ngán tới cổ rùi... gắn vô mắc công tốn sức... già....:bantiec:

banhtieu
03-24-2008, 01:14 PM
Sao tui thấy mấy thằng ác sống dai như đỉa, thí dụ fidel castro

Tại nó ác nhưng giàu ăn no ngủ kỹ đấy ,còn bác hồ chết sớm tại hút thuốc lá cho cố và giết người quá nhiều nên Diêm Vương kêu về hỏi tội :yes: