PDA

View Full Version : Noel vui vẻ...trungtu
12-21-2007, 03:21 AM
Còn vài ngày nữa là tới Noel rồi bà con ơi! Thôi mình cùng nhau đón lễ vui xuân nghen bà con!....:love:

tycoon
12-23-2007, 11:50 AM
Merry Christmas and happy new year to all fellow Đ V members here.