PDA

View Full Version : Cấm trẻ em dưới 18 tuổi!trungtu
12-07-2007, 03:41 AM
:) Nếu ai muốn thì lên tiếng mình mới cho!

Ba No
12-07-2007, 12:02 PM
bộ có chuyện bậy bạ hay sao mà cấm dưới 18 tuổi hả TrungTu? Chưa tới 38 có bị cấm hong?

thang chin
12-07-2007, 12:04 PM
bộ có chuyện bậy bạ hay sao mà cấm dưới 18 tuổi hả TrungTu? Chưa tới 38 có bị cấm hong?

còn chin thì cấm...:Bull_rider:

trungtu
12-07-2007, 12:57 PM
bộ có chuyện bậy bạ hay sao mà cấm dưới 18 tuổi hả TrungTu? Chưa tới 38 có bị cấm hong?

Ai nói bậy bạ là bị đòn nghen AnhBa! Trang này đâu có trình diễn mí vụ kia đâu nè!...Ví lại trang này của Việt nam mình trăm trăm :1:...Hông dễ tìm đâu nghen...He he...

delray
12-30-2007, 07:08 PM
ha ha

FiveT
01-02-2008, 06:01 PM
Cái anh Trung Tu nầy muốn tạo scandal để câu khách ha seo đó mừ, nói vậy thôi chứ anh post lên cho tụi em coi thử,em lớn hơn thằng 9 , 7 năm , 24 tháng, 365 ngày, kô biết em đủ tuổi chưa anh TT.:le_luoi:

The patriot
01-31-2008, 10:28 PM
Mắc câu dzồi!!

hoanglong009
02-01-2008, 02:19 AM
:) Nếu ai muốn thì lên tiếng mình mới cho!

aha

lgpham
02-08-2008, 05:02 PM
nói tới forum là cấm dưới 18 là fai rồi