PDA

View Full Version : Chat!trungtu
10-28-2007, 08:55 PM
Tú mình nghe báo chí,ra-dô cứ lâu lâu lại nói về mấy cái vụ chét chót,làm cho máu hồi xuân bừng bừng lửa dậy...:roll_on_floor: Nhưng hổng hiểu sao 'mò' vô mí cái phòng chét chót mà có thấy 'hấp dẫn' gì đâu nè! Toàn đám con nít,choai choai thôi à. Nghe quảng cáo mí vụ...kia (sồn sồn + sồn sồn =???) mà đâu có thấy gì ráo!!!

Khà khà...Chơi vui thôi,anh em có gì kể nghe chơi?:cheer_02: