PDA

View Full Version : wê hươngthang chin
10-03-2007, 07:08 AM
... thân iu...

OldManNow
10-03-2007, 07:30 AM
07:08 Am - 08:57 AM ++++ = một chút ==> giờ dây thun

Cali buon
10-03-2007, 07:39 PM
nói gì hông hiễu gì hết, xin hết :please: :ha_ha:

thang chin
10-05-2007, 02:05 PM
.... te tua...

10-09-2007, 01:59 AM
te tua... nhưng còn chiếc Honda.

AnhCuTi
10-10-2007, 02:59 AM
hahah... đúng là sáng mắt :)

banhtieu
10-23-2007, 01:55 AM
Nhờ việt cộng lãnh đạo đất nước bị te tua đúng hoh 9 :vo_tay: