PDA

View Full Version : Prenuptial Agreement - Khế ước tiền hôn nhânchuột Nhi
09-18-2007, 08:47 AM
TÌM HIỂU VỀ HÔN ƯỚC


Theo luật hôn nhân Hoa Kỳ, “hôn ước” - lập trước khi cưới - sẽ giúp minh định quyền hạn và trách nhiệm giữa vợ chồng sau này đối với vấn đề tài sản và tiền bạc của mỗi người kể cả những gì sẽ xẩy ra trong trường hợp hôn nhân tan vỡ.

Mặc dù luật hôn nhân (matrimonial laws) biến đổi khá rộng rãi tùy từng tiểu bang nhưng nội dung của hôn ước đều tương tự như nhau. “Hôn ước” - nói ngắn của “khế ước tiền-hôn-nhân” (“Prenuptial Agreement” gọi tắt “prenup”) - là một văn kiện ký kết giữa một cặp nam nữ trước khi lấy nhau.

Thông thường văn bản này liệt kê tài sản riêng cùng mọi nợ nần của cá nhân hai người trước ngày cưới và định rõ quyền hạn từng người đối với các tài sản này về sau khi đã thành vợ chồng.

Chuột Nhi

chuột Nhi
09-18-2007, 08:49 AM
TÌM HIỂU VỀ HÔN ƯỚC (Cont.)


Ai cần đến hôn ước?


Trái hẳn với quan niệm chung, hôn ước không chỉ dành riêng cho giới giàu có. Giữa một cặp vợ chồng tương lai, thường thì hôn ước được dùng để bảo vệ tài sản cho người có nhiều của cải hơn người kia.

Tuy nhiên con số lập hôn ước của những cặp có mức tài sản trung bình cũng tăng hẳn lên vì họ còn sử dụng cho nhiều mục đích riêng của họ.

Ví dụ:

Một cặp vợ chồng có con riêng có thể dùng hôn ước để định trước những gì xảy ra sau này khi qua đời, do đó họ có thể chuyển tài sản riêng cho đứa con ấy đồng thời cũng vẫn giữ phần tài sản chung chia xẻ cho nhau. Nếu không có hôn ước, người vợ hoặc chồng còn sống sót có quyền chiếm hữu mọi tài sản của người quá cố và chỉ cho con riêng của người đã khuất một phần rất ít hoặc không cho gì cả.

Những cặp vợ chồng chưa con - dù giàu có hay không - có thể chỉ giản dị định làm sáng tỏ quyền hạn và trách nhiệm với nhau về của cải, tiền bạc trong thời gian chung sống. Hoặc giả họ muốn tránh xung đột trong tình huống ly dị bằng cách ấn định trước với nhau thể thức phân chia tài sản một khi xảy ra đổ vỡ, nhất là việc có cho người kia hưởng “trợ cấp hôn phối cũ” (alimony) hay không.

Tuy nhiên có một số tiểu bang không cho vợ chồng từ bỏ quyền đòi trợ cấp này khi ly dị. Vì lý do hôn ước thường được sử dụng để bảo vệ tài sản riêng của hai người hôn phối cho nên họ có thể nêu ra vô số những vấn đề liên quan khác nữa.

Chuột Nhi

chuột Nhi
09-18-2007, 08:50 AM
TÌM HIỂU VỀ HÔN ƯỚC (Cont.)


Không lập hôn ước thì sao?


Nếu không lập hôn ước thì luật tiểu bang nơi vợ chồng cư trú sẽ định đoạt ai là sở hữu chủ của tài sản tạo mãi được trong thời gian chung sống, đồng thời cũng ấn định luôn ai là người nắm quyền hạn trong trường hợp ly dị hay qua đời. Tài sản tạo mãi trong thời gian vợ chồng chung sống tùy từng tiểu bang được gọi là “tài sản hôn phối” (marital property) hoặc “tài sản cộng đồng” (community property). Không có hôn ước thì luật tiểu bang xác định ai có quyền nắm giữ các tài sản sở hữu trước khi thành hôn.

Trên khía cạnh pháp lý hôn nhân được coi như là một khế ước giữa cô dâu và chú rể và sẽ tự động ban cấp một số quyền hạn về tài sản cho cả hai người. Lấy ví dụ thông thường vợ chồng được những quyền sau đây trừ phi có hôn ước ấn định một cách khác:

- Chia xẻ quyền sở hữu những tài sản tạo mãi trong thời gian chung sống với kỳ vọng tài sản đó sẽ được phân chia giữa hai người phối ngẫu trong trường hợp ly dị hay từ trần.

- Cùng mắc nợ trong thời gian chung sống mà cả hai vợ chồng đều có trách nhiệm chung phải trả.

- Chia xẻ quyền quản trị và kiểm soát mọi tài sản chung đôi khi còn bao gồm quyền bán hay cho đi.

Những đề mục trên được chi phối dưới nhiều đạo luật tiểu bang như luật tài sản hôn phối, luật ly dị, và luật thanh toán di sản (probate laws). Những cặp vợ chồng chưa cưới nào không muốn luật pháp xen vào thì nên nghĩ đến việc lập hôn ước mà trong mọi trường hợp đều đem đến cho người lập trọn quyền tự xử lý tài sản của mình.

Chuột Nhi

chuột Nhi
09-18-2007, 08:51 AM
TÌM HIỂU VỀ HÔN ƯỚC (Cont.)


Cách lập một hôn ước hợp pháp


Vì lý do hôn ước càng ngày càng phổ thông tại Hoa Kỳ cho nên luật pháp cũng trở nên thân thiện với hôn ước hơn. Theo truyền thống tòa án thường xăm soi hôn ước với thái độ ngờ vực, bởi vì hôn ước gần như lúc nào cũng dính dáng đến chuyện một người chối bỏ bổn phận chu toàn phúc lợi pháp lý và tài chánh cho người hôn phối kia vốn kém giàu có hơn, cho nên điều này được coi như gây ảnh hưởng khuyến khích các cuộc tan vỡ nhân duyên.

Cho nên khi vấn đề ly dị và tái hôn càng ngày càng thịnh hành, cùng với sự kiện gia tăng bình đẳng nam nữ; tòa án và các nhà lập pháp đều có ý ủng hộ tán thành việc lập hôn ước. Ngày nay mọi tiểu bang đều cho phép lập hôn ước.

Vì tòa án vẫn còn cứu xét cẩn thận mọi hôn ước, điều quan trọng là người lập nên thương thảo và viết ra văn bản này theo lối rõ ràng, hiểu được, và nghe sao cho có vẻ hợp pháp. Những ai tự thảo lấy hôn ước thì nên nhờ một vài luật sư riêng biệt xem xét lại, và cho ý kiến về những điều trong nội dung văn kiện, bằng không tòa án dường như rất có triển vọng tra vấn tính cách hợp pháp của bản hôn ước đó.

Chuột Nhi

chuột Nhi
09-18-2007, 08:53 AM
TÌM HIỂU VỀ HÔN ƯỚC (Cont.)


Nên hay không nên lập hôn ước?


Vấn đề nên hay không nên lập hôn ước tùy thuộc vào tình huống của từng cặp nam nữ sắp cưới trên căn bản cá nhân. Phần lớn số hôn ước được lập ra do những cặp muốn không theo qui định của luật tiểu bang trong trường hợp ly dị hay lìa đời.

Thường thì xảy ra do một bên hôn phối có tài sản mà người ấy muốn giữ lại khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, ví dụ như có lợi tức đáng kể hoặc có doanh nghiệp gia đình cha mẹ để lại. Có lẽ hôn ước thường được các cặp vợ chồng tái hôn từng có con cháu do cuộc hơn nhân trước lập ra để bảo vệ “con anh, con em, con chúng mình”. Nhờ vậy hôn ước sẽ giúp cho cặp vợ chồng ấy được bảo đảm rằng phần lớn tài sản của họ sẽ được sang chuyển cho con hay cháu thay vì độc quyền rơi vào tay người phối ngẫu hiện tại.

Một đạo luật liên bang hiện hành có tên là “Uniform Premarital Agreement Act” hướng dẫn cho những cặp nam nữ sắp cưới muốn ký kết với nhau trước khi làm đám cưới liên quan đến chủ quyền, điều hành, và kiểm soát tài sản; phân chia tài sản khi ly thân, ly dị hay qua đời; trợ cấp hôn phối cũ, di chúc, và thừa hưởng bảo hiểm nhân thọ. Trên toàn cõi Hoa Kỳ hiện có tất cả 28 tiểu bang nhìn nhận đạo luật này.

Một số trong 22 tiểu bang còn lại không chấp nhận đạo luật “Uniform Premarital Agreement Act” thì đều có những luật riêng có nội dung tương tự với một vài chi tiết khác biệt nhỏ không đáng kể. Cũng có một số tiểu bang có biện pháp đáng lưu ý là không nhìn nhận việc dùng hôn ước để biến cải hay loại bỏ quyền hạn của người vợ hay chồng trong việc nhận “trợ cấp cựu hôn phối” do phán quyết của tòa án áp đặt khi ly dị.

Vài tiểu bang lại có luật riêng rất khác, thí dụ như tiểu bang Maine cho hủy bỏ toàn diện hôn ước sau một năm rưỡi khi cặp vợ chồng đã có con ngoại trừ trường hợp tái lập lại hôn ước bằng văn bản trước hạn kỳ hủy bỏ trên.

Một ngoại lệ cho mọi tiểu bang dù có thừa nhận “Uniform Premarital Agreement Act” hay không, tất cả đều cấm chỉ vợ chồng sắp cưới không được lập điều khoản nào ràng buộc về khước từ trợ cấp con thơ. Vấn đề trợ cấp con thơ hoàn toàn phải tuân theo phán quyết của tòa án tiểu bang.

Chuột Nhi

chuột Nhi
09-18-2007, 08:56 AM
TÌM HIỂU VỀ HÔN ƯỚC (Cont.)


Làm sao để biết có cần lập hôn ước hay không?


Lập hôn ước đem đến các lợi điểm sau:

- Bảo vệ tài sản riêng của từng cá nhân vợ lẫn chồng.

- Trợ giúp kế hoạch dự trù tài sản (estate plan) được minh bạch.

- Ðịnh rõ tài sản nào là tài sản riêng hay tài sản cộng đồng.

- Giảm thiểu xung đột và tiết kiệm được án phí tranh tụng trong trường hợp ly dị.

- Làm sáng tỏ những thỏa thuận đặc biệt giữa cặp nam nữ sắp kết hôn.

- Ðặt căn bản cho những qui ước về quyết định của họ trong tương lai mai hậu.

Thêm vào đó việc lập hôn ước có thể thực sự củng cố vững chắc quan hệ vợ chồng. Trong khi một số người cho rằng việc thương thảo hôn ước có thể gây chia rẽ hai người sắp cưới nên không nghĩ rằng nếu nói được cho nhau nghe và hiểu rõ ràng ý nhau về tiền bạc thực ra sẽ nâng giá trị của cuộc hôn nhân ấy hơn.

Ngay cả cuối cùng nếu hai người không lập hôn ước mà chỉ cần ngồi xuống với nhau gợi ra quan niệm căn bản về tiền bạc và của cải, họ sẽ tránh được mọi hiểu lầm có thể làm hỏng cuộc tình. Nên nhớ rồi đây chẳng sớm thì muộn vợ chồng nào cũng sẽ phải đụng đến vấn đề tiền bạc khi về sống chung, chẳng thà nói ngay sẽ dễ dàng hơn là để về sau.

Tuy nhiên mặt trái của vấn đề ta thấy ngay sắp cưới mà đề cập đến hôn ước thì không còn gì thơ mộng nữa. Mặc dù hôn nhân là một sự cộng tác của vợ chồng về cả tình cảm lẫn vật chất, nếu không khéo thảo luận với nhau có thể gây tác dụng ngược lại với ấn tượng không đẹp cho đối tác có khi làm hỏng tình cảm cho nhau.

Vì vậy nên thận trọng cân nhắc tình huống nhất là với đối tượng quá nhạy cảm thì chẳng thà đừng nói còn hơn. Sau này cũng còn có dịp lập “hậu hôn ước” (”postnup”) sau khi cưới nếu thực sự cần thiết.

Luật tiểu bang cũng có thể bảo vệ cả đôi hôn phối mà không cần đến hôn ước. Lấy ví dụ cặp hôn phối có thể sống tại một tiểu bang theo luật “tài sản cộng đồng” theo đó luật chỉ chia đôi những tài sản tạo mãi được từ khi thành vợ chồng. Tài sản riêng của mỗi người trước đó kể là của riêng, như vậy việc lập hôn ước sẽ không cần thiết nữa.

Do đó đôi uyên ương sắp cưới nên cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định có cần phải lập hôn ước hay không? Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị thì sẽ liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship).

Chuột Nhi

chuột Nhi
09-18-2007, 08:58 AM
TÌM HIỂU VỀ HÔN ƯỚC (Cont.)


Làm sao lập hôn ước hợp lệ?


Theo luật hôn nhân Hoa Kỳ, “hôn ước” là một văn bản lập trước khi cưới có mục đích minh định quyền hạn và trách nhiệm giữa vợ chồng sau này đối với vấn đề tài sản và tiền bạc của từng người kể cả những gì sẽ xảy ra khi ly dị.

Như đã đề cập kỳ trước, mặc dù luật hôn nhân (matrimonial laws) biến đổi khá rộng rãi tùy từng tiểu bang nhưng nội dung của hôn ước đều tương tự như nhau. “Hôn ước” ố cách nói ngắn gọn của “khế ước tiền-hôn-nhân” (“Prenuptial Agreement” gọi tắt “prenup”) - là một văn kiện ký kết giữa một cặp nam nữ trước khi thành hôn. Thông thường văn bản này liệt kê tài sản riêng cùng mọi nợ nần của cá nhân hai người trước ngày cưới và định rõ quyền hạn từng người đối với các tài sản này về sau khi đã thành vợ chồng.

Tổng quát ra luật lệ chi phối về tính cách hợp lệ của “hôn ước” đều khác nhau tùy mỗi tiểu bang. Nói chung căn bản của hôn ước hợp lệ phải là một văn kiện có chữ ký của hai người vị hôn phối lập giao ước với nhau. Tại phần đông tiểu bang, cả hai người ký kết - nhất là người nào giàu hơn - phải tiết lộ rõ ràng cho người kia biết lợi tức và tài sản mình hiện có. Làm như vậy cả hai bên sẽ biết chắc những điều mình có thể nhượng bộ.

Ðôi khi cũng khó mà xác nhận chính xác về số tài sản riêng của mỗi người. Thí dụ nếu người vợ hay chồng là sở hữu chủ một nghiệp vụ tiểu thương (closely-held business) - là nghiệp vụ không phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán - thì rất khó mà xác định được trị giá thật sự của nghiệp vụ đó. Trong hoàn cảnh này thông thường tốt hơn hết là thừa nhận khó khăn trong việc đánh giá chính xác nghiệp vụ này, rồi sau đó mới ấn định giá trị tối thiểu tài sản mỗi bên đang sở hữu.

Ðể được hợp lệ, bản hôn ước không phải là kết quả của lừa gạt hoặc cưỡng ép. Một bản hôn ước kể như bất hợp lệ trên căn bản lừa gạt nếu một trong hai người - nhất là người giàu hơn - cố tình nói sai về tình trạng tài chánh của mình.

Ví dụ nếu một người đàn ông giấu giếm người vợ sắp cưới về số tài sản thật sự sở hữu để người vợ tương lai chịu nhận trợ cấp ít hơn trong trường hợp về sau nếu ly dị, thì tòa án chắc chắn cho hồ sơ này là bất hợp lệ. Cũng tương tự, nếu một người đàn ông cố tình làm áp lực tình cảm để người vợ sắp cưới thuận ký thì tòa cũng có thể tuyên phán hôn ước này vô hiệu lực vì lý do cưỡng ép.

Muốn tránh cho hôn ước khỏi có vẻ cưỡng ép và để cho đôi bên phối ngẫu có dư thì giờ chiêm nghiệm rõ ràng nội dung tốt hơn hết nên lập bản hôn ước khá lâu trước khi làm đám cưới. Nhiều tiểu bang không đặt thời hạn lâu mau mới phải ký xong bản hôn ước, nhưng thời gian mà đôi bên vị hôn phối nghĩ đến việc lập hôn ước càng lâu bao nhiêu thì tòa án càng tin tưởng là hai người tự ý tình nguyện ký kết.

Nếu người giàu hơn đưa bản hôn ước cho người vị hôn phối ký một ngày trước khi làm đám cưới, sau này tòa án có thể xử là bất hợp lệ vì lý do cưỡng ép. Bản hôn ước ký vào phút cuối tuy không bị tự động coi như bất hợp lệ, nhưng vấn đề thời hạn là yếu tố tối quan trọng trong việc phân xử xem hôn ước có hợp lệ hay không.

Thông thường luật sư của người vị hôn phối giàu hơn sẽ viết dự thảo bản hôn ước. Về phần người kém giàu và luật sư của người ấy thì nên đọc kỹ lại bản dự thảo cẩn thận và đặt câu hỏi cho sáng tỏ những điều gì không rõ ràng. Một bản hôn ước có giá trị hợp pháp và chấp hành được nếu mọi điều khoản phía người kém giầu lưu ý tới đều được trình bày rõ ràng và có thương lượng qua lại.

Ðể chứng tỏ cả đôi bên đều thực lòng hiểu rõ những gì đã ký kết, nhiều luật sư còn muốn thêm vào vài bước nữa để làm sáng tỏ tầm hiểu biết của cả hai bên về bản hôn ước. Thí dụ như ngoài việc ký vào hôn ước, cả hai bên còn phải ký tắt vào những trang có chứa các điều khoản chính yếu, thí dụ như điều khoản đồng ý về việc tiết lộ cho nhau biết về tài sản, ý định phân chia tài sản và trợ cấp.

Cả hai bên - nhất là phía người kém giàu - có thể được yêu cầu viết ra một bản đồng ý bằng chính lời nói của mình, phản ảnh hiểu biết và thuận tình với bản hôn ước. Hoặc một cách khác, có thể ký kết bằng cách thâu băng trong đó hai bên phát biểu bằng lời nói về hiểu biết và đồng ý với các khoản trong bản hôn ước.

Chuột Nhi

chuột Nhi
09-18-2007, 09:00 AM
TÌM HIỂU VỀ HÔN ƯỚC (Cont.)


Mười lý do chính yếu một hôn ước bất hợp lệ:

1. Hôn ước không văn bản - Hôn ước phải viết ra thành văn thì luật pháp mới bắt buộc thi hành được.

2. Không chấp hành đúng đắn - Cả hai bên đều phải ký hôn ước trước ngày làm đám cưới thì mới được kể hợp lệ.

3. Người ký bị làm áp lực - Một bản hôn ước coi như bất hợp pháp nếu một trong hai người phối ngẫu bị áp lực do chính người kia hoặc gia đình hay luật sư của người ấy bắt ép phải ký.

4. Không đọc trước khi ký - Nếu người vợ hoặc chồng sắp cưới bị đặt ngồi trước một chồng giấy tờ trong đó có tờ hôn ước và bị hối thúc phải ký ngay cho nhanh thì bản hôn ước đó trở thành bất hợp lệ và không buộc thi hành được.

5. Không có thì giờ suy nghĩ - Vợ chồng sắp cưới trước khi ký kết hôn ước phải có đầy đủ thời giờ để đọc và nghiền ngẫm suy đi tính lại trước khi thực sự đặt bút ký kết. Nếu chú rể đem bản hôn ước và bút đến cho cô dâu ký ngay trước khi làm lễ cưới thì hôn ước đó cũng kể như bất hợp pháp.

6. Ðiều khoản bất hợp lệ - Mặc dù bản hôn ước có thể bao che hầu hết mọi vấn đề tiền bạc trong quan hệ của hai người sắp chung sống, nhưng trong mọi trường hợp đều không được sửa đổi gì liên quan đến trách nhiệm cấp dưỡng con thơ mà một trong hai người phải gánh nếu xảy ra trường hợp ly dị. Mọi điều khoản khác trong hôn ước có tính cách vi phạm luật pháp thì cũng kể vô hiệu hóa. Tuy nhiên khi phân xử thì tòa án có thể chỉ xóa bỏ đi những điều khoản vi luật và tiếp tục buộc thi hành những điều khoản hợp lệ khác trong hôn ước.

7. Tin tức sai lạc - Hôn ước chỉ hợp lệ sau khi lập với đầy đủ tin tức của hai bên liên hệ thí dụ như về lợi tức, tài sản, và nợ nần. Nếu một trong hai người vị hôn phối cho người kia những tin tức sai lạc không đúng sự thật thì bản hôn ước đó kể như bất hợp lệ.

8. Tin tức không đầy đủ - Không cung cấp tin tức thích đáng thì cũng kể là xấu giống như cho tin tức sai lạc khiến bản hôn ước không bắt buộc chấp hành được.

9. Không có luật sư độc lập - Vì lý do quyền lợi vợ chồng sau này thường có nguy cơ tranh chấp khi ly dị, do đó một số tiểu bang bắt buộc trước khi cưới cả hai bên phải có luật sư riêng cho mỗi người vào lúc lập bản hôn ước, nếu không thì hôn ước sẽ không có hiệu lực và không chấp hành được.

10. Ðiều khoản không hợp lý và có tính cách quá đáng - Dĩ nhiên một trong hai vợ chồng sắp cưới có quyền ký những điều khoản dại dột quá đáng có tính cách “quân tử Tàu”. Lấy thí dụ như khước từ quyền thừa kế đáng lẽ được hưởng khi người kia qua đời dù rằng không được vợ hay chồng ghi tên trong di chúc. Hoặc giả từ chối quyền hưởng trợ cấp khi ly dị cho dù người kia kiếm được mười lần lợi tức hơn mình đi nữa. Hoặc khi ly dị bằng lòng cho người kia lấy hết mọi thứ còn mình thì ôm đồm trả mọi bill nợ không cần biết có đủ sống hay không.

Tuy nhiên nếu bản hôn ước nào có chứa điều khoản cực kỳ bất công như trên khiến cho một bên phải lâm vào cảnh hoạn nạn túng bấn, trong khi phía bên kia quá giàu “nứt đố đổ vách” thì tòa án sẽ khước từ thi hành và tuyên phán hôn ước vô hiệu hóa.

Ðiều này rất giản dị cũng tương tự luật khế ước đối với các hợp đồng không hợp lý đều bị coi như bất hợp pháp. Dĩ nhiên hôn ước cũng không thoát ra khỏi thông lệ đó.

Chuột Nhi

chuột Nhi
09-18-2007, 09:02 AM
TÌM HIỂU VỀ HÔN ƯỚC (Cont.)


Số tiền trợ cấp định là bao nhiêu?


Luật mọi tiểu bang không đặt ra trong hôn ước mức tiền trợ cấp rõ ràng là bao nhiêu. Nếu sau này khi ly dị mà cả hai bên đều có khả năng tự lực cánh sinh căn cứ theo tài sản, lợi tức và tài nghề thì tòa án có thể tán thành điều khoản miễn trợ cấp cho người hôn phối kém giàu hơn.

Ngược lại, nếu người hôn phối ấy không có khả năng tự mưu sinh và trong hôn ước không xác định cho chia tài sản hoặc cho trợ cấp thì phần lớn tòa án tiểu bang nhảy vào can thiệp và ra phán quyết bắt bên kia phải trợ cấp hoặc phân chia tài sản thích đáng cho người kém giàu hơn. Số tiền trợ cấp này thay đổi tùy theo từng tiểu bang.

Tại vài nơi số tiền trợ cấp chỉ cần đủ mức sinh sống tối thiểu (subsistence level) - có nghĩa là vừa đủ sống để cho người hôn phối kém giàu không phải nhờ vả đến trợ cấp xã hội. Nhiều tòa án áp dụng khái niệm bình đẳng cao hơn do đó có thể cho chia nhiều hơn hoặc trợ cấp nhiều hơn chứ không phải chỉ đủ mức mưu sinh.

Có nhiều tòa dùng tiêu chuẩn xử theo hôn ước bất công - có nghĩa là bản hôn ước có chứa điều khoản quá đáng bất thường. Một số tòa tiểu bang định nghĩa hôn ước bất công là một hợp đồng mà không một người nào có trí óc bình thường mà lại đưa ra điều kiện như vậy cũng như không một người nào có trí óc bình thường, không bị lừa gạt hay áp lực, mà lại chịu chấp nhận điều kiện như vậy.

Vì lý do tiêu chuẩn của sự lừa bịp và cưỡng ép đều có tính cách chủ quan cho nên tòa án diễn giải điều khoản trong hôn ước bằng nhiều cách khác nhau, nhưng nếu tòa án nhận thấy bản hôn ước có vẻ bất công thì vẫn có thể cho vô hiệu hóa không cho chấp hành.

Ðể khuyến khích công bằng và tránh cưỡng ép, nhiều luật gia soạn thảo hôn ước thích cho thêm vào một “điều khoản điều chỉnh” (escalator clause) để có thể tăng số tài sản được chia hoặc số tiền trợ cấp cho người hôn phối kém giàu hơn căn cứ theo thời gian chung sống dài bao lâu hoặc theo mức gia tăng lợi tức hay tài sản của người hôn phối giầu hơn sau khi đã ký kết hôn ước.

Nếu người hôn phối giàu hơn lo ngại rằng tài sản của mình sau này có thể bị giảm quá nhiều, thì người ấy có thể thêm vào một điều khoản che chở cho mình trong trường hợp này.

Nếu bản hôn ước có ghi rõ sẽ chu cấp một khoản tiền nhất định cho người kém giàu, thì người hôn phối giàu hơn phải thêm vào một câu rằng trong bất cứ tình huống nào số tài sản phân chia hoặc trợ cấp cho người hôn phối kém giàu không được quá một nửa - hoặc theo phần trăm bao nhiêu – tài sản của người giàu hơn. Một chọn lựa khác, số tài sản phân chia vào thời điểm ly dị hoặc chết cũng đặt theo phần trăm tài sản mà người hôn phối giàu hơn vào chính thời điểm ấy.

Chuột Nhi

lemme8
09-19-2007, 07:25 PM
woww , quá hay , cám ơn Chuột Nhi đã phổ biến những tài liệu quí báo bằng Việt Ngử , để cho mọi ngươi82 dễ hiểu , Xin cho hỏi là Chuột nhi là JD?, tự mình dịch ra Việt hay là nếu mình muốn thắc mắc về vấn đề pháp lý , có websites nào về luật bầng tiếng Việt hoh? xin cám ơn nhiều

chuột Nhi
09-19-2007, 08:31 PM
Hi lemme8,

Chuột Nhi chỉ chuyên về di trú mà thôi. Phần Prenuptial Agreement là chuột Nhi cố gắng thực hiện theo lời hứa với ONGGIAOVINHLONG nhưng cũng phải mất vài tháng mới có thời gian.

Hiện tại chuột Nhi chưa thấy có website nào hướng dẫn luật bằng tiếng Việt để mình tham khảo, ngoại trừ vài chi tiết nhỏ từ văn phòng các luật sư. Vì thế chuột Nhi sẽ cố gắng khả năng học và làm việc của mình ở INS & Courthouse để đóng góp một phần nhỏ vào kho tàng pháp lý Hoa Kỳ bằng tiếng Việt ở hải ngoại. Hy vọng sẽ có nhiều ACE tham gia vào việc này.

Anyway, trang Datviet sẽ là viên gạch đầu tiên xây dựng... Chúc vui!

Chuột Nhi

chuột Nhi
09-24-2007, 11:42 AM
TÌM HIỂU VỀ HÔN ƯỚC (Cont.)


Những điều nên làm:


Về tài sản hay tiền bạc, những cặp hôn phối có của cải riêng lúc còn độc thân hoặc thừa hưởng gia tài nên làm những điều sau đây:

- Nên suy xét lập hôn ước (prenuptial agreement) trước khi kết hôn như đã nói trong những bài trước để làm sáng tỏ những tài sản nào không muốn bị phân chia sau này.

- Nên duy trì các sổ sách kế toán hay hồ sơ lưu trữ có liệt kê đầy đủ và chính xác những tài sản riêng mà mình muốn tách rời ra khỏi hôn nhân, thí dụ như của cải sở hữu trước khi cưới hoặc của cải mình nhận được riêng chẳng hạn như tài sản thừa kế do cha mẹ để lại hoặc tặng phẩm riêng sau khi kết hôn.

- Nên tiếp tục giữ mọi tài sản riêng trong suốt cuộc hôn nhân nếu muốn giữ lại cho phía gia đình cha mẹ ruột. Nói chung điều này có nghĩa là đừng để lẫn lộn tài sản riêng đã có trước đây lẫn vào tài sản chung của vợ chồng tạo mãi được sau ngày thành hôn. Ðiều này về sau sẽ làm cho tòa án khó hoặc không thể nào phân định được tính chất hợp pháp rõ rệt về quyền sở hữu riêng của mỗi người hôn phối hoặc chung cả hai.

- Nên lưu ý rằng phần gia tăng trị giá các “của riêng” trong thời gian vợ chồng chung sống theo luật sẽ kể là “của chung” do đó người hôn phối sẽ có quyền hưởng phần chia của số lời gia tăng đó. Ðiều này đặc biệt đúng nếu trị giá số tiền hay tài sản tăng kể như “gia tăng tích cực” (active appreciation) hơn là “gia tăng tiêu cực” (passive appreciation). “Gia tăng tiêu cực” thí dụ như tiền lời tăng được của số tiền ký thác trong trương mục tiết kiệm hoặc giá trị một ngôi nhà tự động tăng theo thời giá mà chủ nhân không cần làm gì hết. Trái lại “gia tăng tích cực” là phần giá trị của tài sản được tăng do nỗ lực của chủ nhân tích cực cải tiến hay hoạt động để đạt được kết quả đó. Lấy thí dụ trị giá ngôi nhà tăng gấp đôi do chủ nhân cải tiến xây cất thêm hoặc tiền lời kiếm được do người đầu tư cổ phiếu mua thấp bán cao chẳng hạn. Phần “gia tăng tích cực” bao giờ cũng được tòa án xử là “của chung”.

- Nên chỉ dùng các “tài sản riêng” để mua những món khác mà cũng muốn kể là “tài sản riêng”. Nói một cách khác thí dụ người vợ mua một món nữ trang cực kỳ đắt giá bằng tiền có trước khi cưới thì món nữ trang đó sẽ là của riêng của người ấy. Ngược lại nếu người chồng bỏ tiền ra mua tặng vợ hoặc góp phần mua thì món nữ trang đó sẽ kể là của chung cho dù người vợ chiếm hữu và sử dụng...

- Nên giữ vào trương mục riêng những khoản tiền được bồi thường. Tiền bồi thường cá nhân thâu đạt được qua những vụ kiện bất cẩn gây thương tích hay tương tự đều được kể là tài sản cá nhân, do đó người được bồi thường có quyền giữ làm của riêng.

Chuột Nhi

chuột Nhi
09-24-2007, 11:43 AM
TÌM HIỂU VỀ HÔN ƯỚC (Cont.)


Những điều không nên:


- Không nên dùng một phần tiền riêng để trả nợ chung bởi vì có thể làm cho món tiền riêng đó mất đi tính cách “của riêng”.

- Không nên ký thác lương bổng hay lợi tức kiếm được trong thời gian vợ chồng chung sống vào trương mục đứng tên riêng tại ngân hàng. Trên khía cạnh luật pháp lợi tức kiếm được từ khi kết hôn trở đi đều kể là tài sản chung cho dù lợi tức đó chỉ do một người làm ra. Vì thế khi ký thác tiền ấy vào trương mục “riêng” sẽ tạo ra tình trạng lẫn lộn khiến trương mục đó bị coi là tài sản “chung”.

- Không nên mở trương mục ngân hàng đứng tên chung bằng tiền riêng, cho dù có giữ hồ sơ và chứng từ xác định khoản nào là tiền riêng. Nếu đã muốn giữ riêng thì chỉ nên đứng tên một mình trên trương mục ấy.

- Không nên cho rằng chỉ vì những của cải thuộc về mình trước khi cưới cho nên toàn diện tài sản đó “tự động” là của riêng mình. Như đã trình bày ở trên, phần trị giá gia tăng của tài sản riêng có thể kể là tài sản chung nếu người chồng hoặc vợ có góp phần tham gia nỗ lực bảo trì và cải tiến như kiểu “của chồng công vợ”. Lấy thí dụ ngôi nhà của ông chồng làm chủ trước khi cưới nhưng bà vợ có công giữ gìn sạch sẽ làm giá trị ngôi nhà tăng lên thì bà vợ sẽ được hưởng phần chia trị giá gia tăng đó.

Chuột Nhi

chuột Nhi
09-24-2007, 11:46 AM
TÌM HIỂU VỀ HÔN ƯỚC (Cont.)


Quyền hưởng hưu bổng của chồng hoặc vợ khi làm việc:


Không có luật nào ấn định cho người hôn phối được quyền hưởng hưu bổng (pension) của chồng hoặc vợ khi làm việc. Tuy nhiên tại phần đông các công ty lớn đều có cung cấp phúc lợi hưu trí cho nhân viên nhiều ít tính theo thâm niên số năm làm việc. Có những chương trình phúc lợi rất tốt bao gồm việc cấp tiền hưu cho người hôn phối của người nhân viên làm việc qua đời. Ðiều kiện và số tiền hoàn toàn khác nhau theo từng công ty và dĩ nhiên không hẳn công ty nào cũng bắt buộc phải cấp phúc lợi cho nhân viên làm việc. Trên đất Mỹ có rất nhiều sở làm không cho công nhân một hôn phối phúc lợi nào hết.


Vợ chồng khai chung xin phá sản:


Luật khánh tận được đặt ra có mục đích “cứu vớt” những người lâm vào cảnh nợ nần ngập đầu không có lối thoát. Dĩ nhiên nếu cặp hôn phối nào lâm vào hoàn cảnh trên thì đều có thể đứng chung tên xin khai phá sản hoặc khai riêng theo cá nhân vợ hoặc chồng. Nói chung luật khánh tận phân định nhiều loại khai phá sản khác nhau theo nhiều chương của luật khánh tận tùy từng hoàn cảnh và trường hợp của người khai cho mỗi loại nợ.


Tín dụng của người hôn phối đối với gia cảnh kết hôn:


Luật pháp cấm chỉ giới tài trợ từ khước cấp tín dụng (credit) cho bất cứ ai chỉ vì căn cứ vào tình trạng gia cảnh kết hôn hoặc tùy thuộc vào tình trạng tín dụng của người hôn phối kia (vợ hoặc chồng).

Chuột Nhi