PDA

View Full Version : Le hoi Dam trau - Tay Nguyentiboy8x
09-13-2007, 06:10 AM
He he, hum rui og anh nha bac minh di Tay nguyen choi, dung dip le hoi Đâm Trâu. Lão khoe tới tấp, làm mình phát thèm
Lại còn cho mình video nữa chứ
Pác nào có máu du lịch giống em thì xem qua nhé
http://trafest.com/listVietnamToday?cat=119

td689
10-03-2007, 03:02 AM
:le_luoi: :le_luoi: tớ cũng khoái thit trâu