PDA

View Full Version : Hoa lạAolua
08-12-2007, 07:19 PM
Ghost Orchid in Naples, Florida
http://img207.imageshack.us/img207/4918/ghostorchidqx6.jpg (http://imageshack.us)
Shot at 2007-08-12

Tichuot_2000
09-29-2007, 12:03 PM
Hoa ni giống hoa Ha lô quin :D

Aolua
10-13-2007, 12:27 PM
Bởi vậy mới được cái tên là Hoa lan ma:lim_kem: