PDA

View Full Version : Nhờ xem dùm ngày giờ tốt dọn vào nhà mới !tamphong
07-30-2007, 05:47 PM
Kính nhờ các bậc am hiểu giúp dùm !
Em tôi (tuổi Ngọ -1978) mới mua một căn nhà, 24/8/2007 mới nhận nhà. Vậy em tôi nên chọn ngày-giờ nào tốt sau ngày 24/8 để dọn vào ở. Em tôi đứng tên nhà, vậy em tôi là người đầu tiên bước vào nhà phải không? xin được chỉ giáo.
Thành thật cảm ơn và chúc sức khoẻ.:cheer_02: