PDA

View Full Version : Tiến trình giải quyết các hồ sơ bảo lãnhchuột Nhi
07-10-2007, 07:47 AM
TIẾN TRÌNH BẢO LÃNH THEO DIỆN FIANCE (HÔN PHU - HÔN THÊ)


1. Người bảo lãnh sẽ thiết lập hồ sơ bảo lãnh gồm một số đơn như: I- 129F, G-325A, lệ phí và những giấy tờ cần thiết khác đến Sở Nhập Tịch và Di Trú (Bureau of Citizenship and Immigration Service, gọi tắt là BCIS).

2. BCIS sẽ gửi biên nhận xác nhận đã nhận hồ sơ (I-797C) trong vòng 2 đến 4 tuần đến cho người bảo lãnh. Trên biên nhận sẽ ghi là hồ sơ phải chờ từ 205-235 ngày (hơn 7 tháng) để được cứu xét. Theo kinh nghiệm cho thấy thì giấy chấp thuận được cấp trong khoảng thời gian 2-6 tháng. Nếu không nhận được giấy chấp thuận thì phải chờ qua thời hạn được ghi trên biên nhận mới có thể khiếu nại.

3. Sau khi hồ sơ được chấp thuận, người bảo lãnh sẽ nhận được giấy chấp chấp thuận (Approval Notice I-797).

4. Cũng trong thời gian này, hồ sơ sẽ được chuyển từ BCIS đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (National Visa Center hoặc NVC) thuộc Bộ Ngoại Giao để xác minh lý lịch an ninh của người được bảo lãnh. Nếu không có gì trở ngại thì hồ sơ sẽ tiếp tục được chuyển về Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ (TLSQHK) số 4 Lê Duẩn, Quận I, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam trong vòng 90 ngày.

5. Sau khi đã nhận được hồ sơ, TLSQHK sẽ gửi hồ sơ bộ I gồm các đơn: DS 156, DS 156K, OF 169, DS 230-1, v.v… để đương đơn điền xin phỏng vấn và lý lịch cá nhân.

6. Thông thường là 90 ngày sau khi TLSQHK nhận được hồ sơ bộ 1, TLSQHK sẽ gửi tiếp hồ sơ bộ II bao gồm DS 230-II, thông báo ngày phỏng vấn, đóng lệ phí phỏng vấn và đi khám sức khoẻ, chích ngừa.

7. Ðây là lúc cần mà đương đơn cần phải chuẩn bị những giấy tờ cần thiết cho cuộc phỏng vấn như bộ bảo trợ tài chính, các giấy tờ cần thiết, chứng từ liên hệ, xác minh lý lịch tư pháp, và kết quả khám sức khỏe.

8. Cuối cùng là ngày PHỎNG VẤN. Khi đậu phỏng vấn (đương đơn sẽ được cấp giấy màu Hồng), thông thường thì đương đơn sẽ nhận được thị thực (visa) vào trong một hoặc hai ngày sau. Nếu không may vì một lý do gì đó mà đương đơn không đủ điều kiện bị từ chối thì sẽ được phát giấy màu Xanh dương.

9. Có rất nhiều lý do từ chối mà chúng tôi không thể nêu hết. Có những lý do từ chối chúng ta có thể xin tái cứu xét, nhưng có những lý do thì không thể xin bổ túc được. Do vậy, quý khách cần phải chuẩn bị hồ sơ thật cẩn thận ngay từ khi mới nộp hồ sơ bảo lãnh để giảm thiểu tối đa những sai sót không cần thiết, dẫn đến việc đương đơn bị từ chối thị thực khi phỏng vấn. Ngay cả những trường hợp cần bổ túc hồ sơ thật đơn giản cũng có thể kéo dài thời gian 6 tháng sau khi bổ túc để được giải quyết.

Chuột Nhi

chuột Nhi
07-10-2007, 07:51 AM
TIẾN TRÌNH BẢO LÃNH THEO DIỆN VỢ CHỒNG HOẶC THÂN NHÂN


1. Người bảo lãnh sẽ thiết lập hồ sơ bảo lãnh gồm một số đơn như: I-130, G-325A, lệ phí và những giấy tờ cần thiết khác đến Sở Nhập Tịch và Di Trú (Bureau of Citizenship and Immigration Service, gọi tắt là BCIS).

2. BCIS sẽ gửi biên nhận xác nhận đã nhận hồ sơ (I-797C) trong vòng 2 đến 4 tuần đến cho người bảo lãnh. Trên biên nhận sẽ ghi là hồ sơ phải chờ từ 815-825 ngày (khoảng 27 tháng) để được cứu xét. Theo kinh nghiệm cho thấy thì giấy chấp thuận I-797 được cấp trong khoảng thời gian 8 - 17 tháng (tùy từng hồ sơ và diện bảo lãnh). Tuy nhiên nếu không nhận được giấy chấp thuận thì phải chờ qua thời hạn được ghi trên biên nhận mới có thể khiếu nại. (Tuy nhiên nếu người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ thì có thể nộp đơn xin K-3 và K-4 visa vào thời điểm này để vợ hoặc chồng, con dưới 21 tuổi còn độc thân có thể sang Hoa Kỳ chờ đến ngày phỏng vấn mà không cần phải phỏng vấn tại Việt Nam. Xin liên lạc với văn phòng chúng tôi nếu quý khách muốn biết thêm chi tiết về K-3 & K-4 visa này).

3. Sau khi hồ sơ được chấp thuận, người bảo lãnh sẽ nhận được giấy chấp chấp thuận I-797(Approval Notice).

4. Cũng trong thời gian này, hồ sơ sẽ được chuyển từ BCIS đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (National Visa Center hoặc NVC) thuộc Bộ Ngoại Giao để xác minh lý lịch an ninh của người được bảo lãnh.

5. NVC sẽ gửi cho người bảo lãnh và đương đơn bộ hồ sơ đầu tiên DS3032, Processing bill. Đương đơn có thể rút ngắn được thời gian chờ đợi phỏng vấn từ 2-4 tháng nếu làm đúng cách.

6. Tiếp theo, người bảo lãnh hoặc đương đơn sẽ nhận được những bộ hồ sơ như DS 230-1, I-864, v.v... Sau khi những phần hồ sơ này được hoàn tất, khoảng 60 ngày sau, NVC sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ nói trên về Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ (TLSQHK số 4 Lê Duẩn, Quận I, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam để tiến hành giai đoạn cuối.

7. Sau khi nhận được hồ sơ từ NVC, TLSQHK sẽ gửi tiếp hồ sơ bộ II bao gồm DS 230-II, thông báo ngày phỏng vấn, đóng lệ phí phỏng vấn và đi khám sức khoẻ, chích ngừa.

8. Ðây là lúc cần mà đương đơn cần phải chuẩn bị những giấy tờ cần thiết cho cuộc phỏng vấn như bộ bảo trợ tài chính, các giấy tờ cần thiết, chứng từ liên hệ, xác minh lý lịch tư pháp, và kết quả khám sức khỏe.

9. Cuối cùng là ngày PHỎNG VẤN. Khi đậu phỏng vấn (đương đơn sẽ được cấp giấy màu Hồng), thông thường thì đương đơn sẽ nhận được thị thực (visa) vào trong một hoặc hai ngày sau. Nếu không may vì một lý do gì đó mà đương đơn không đủ điều kiện bị từ chối thì sẽ được phát giấy màu xanh dương.

10. Có rất nhiều lý do từ chối mà chúng tôi không thể nêu hết. Có những lý do từ chối chúng ta có thể xin tái cứu xét, nhưng có những lý do thì không thể xin bổ túc được. Do vậy, quý vị cần phải chuẩn bị hồ sơ thật cẩn thận ngay từ khi mới đương đơn bị từ chối chiếu khán khi phỏng vấn. Ngay cả những trường hợp cần bổ túc hồ sơ thật đơn giản cũng có thể kéo dài thời gian 6 tháng sau khi bổ túc để được giải quyết.

Chuột Nhi