PDA

View Full Version : Hùng ca.trungtu
06-27-2007, 06:46 AM
Ý nguyện nhiều khi không thành nhưng ý chí vẫn không sờn.Đó là hùng chí.Mời anh em ...:cheer_02: