PDA

View Full Version : Quê TôiBoBoTx
06-12-2007, 03:22 PM
Quê tôi xa lắm người ơi
Có giòng sông chảy lả lơi mỗi chiều
Hải Dương nghe thật yêu kiều
Một giải đất rộng chữ điền là đây

Tôi chưa từng đến nơi đây
Chỉ mong một ngày gần đây tôi về
Quê cha quê mẹ một bề
Thăm làng thăm xóm và về thăm em

Dù sanh ở một xứ người
Miền nam nắng ấm dáng cười xinh tươi
Nhưng tôi vẫn nói với người
Quê tôi đích thị Hải Dương tuyệt vời