PDA

View Full Version : An toàn trong đời sống là gi?vitdilac
05-18-2007, 08:51 AM
Muốn đuợc 1 cuộc sống an toàn đến tuổi già là điêù gì cần có.. hay gọi la ắc có và đũ 1 hành trang.. Tiền?? Tình Yêu?? hay sự bất cần... mong các bạn góp ý???

OldManNow
05-18-2007, 09:04 AM
Muốn đuợc 1 cuộc sống an toàn đến tuổi già là điêù gì cần có.. hay gọi la ắc có và đũ 1 hành trang.. Tiền?? Tình Yêu?? hay sự bất cần... mong các bạn góp ý???

cả hai

tiền là đời sống, tình là lẽ sống ;)

vuonggia
05-18-2007, 06:06 PM
Tình là lẽ sống.. nghe thì lãng mạng qua chừng.. nhưng liệu tình là gỉ??ai là người tình.. có thễ là mình già về Vn kiếm 1 người tình.nho nhỏ .cho là vậy đi.. nhưng tiền ở đâu mà có mà có là bao nhiêu? mua căn nhà dưới quê.. liệu cô bạn tình nho nhỏ có chiu sống với mình hay không??
cha khó quá.. tui tính đi con đường này đó các bạn ..