PDA

View Full Version : Buồn...trungtu
05-18-2007, 03:06 AM
...

joma
05-18-2007, 03:28 AM
me 2 ...

trungtu
05-18-2007, 06:31 AM
me 2 ...

Tướng joma buồn gì giậy, đi tới đi lui thiểu não quá chừng à! Thôi:nhau_01: đỡ đi nha.Tụi mình đàn ông dị thui.Buồn là...cụng.

OldManNow
05-18-2007, 06:47 AM
Tướng joma buồn gì giậy, đi tới đi lui thiểu não quá chừng à! Thôi:nhau_01: đỡ đi nha.Tụi mình đàn ông dị thui.Buồn là...cụng.

cụng vừa vừa thôi, đa tửu bại tâm đa dâm bại thận :) :)

trungtu
05-18-2007, 06:55 AM
cụng vừa vừa thôi, đa tửu bại tâm đa dâm bại thận :) :)

Lâu quá hổng gặp sư huynh! :nhau_01: cái đi! Cuối tuần rồi,khuây khỏa chút mờ...Hổng có xỉn đâu!...Còn bại thì có gì đâu mờ bại?:oa_oa: Nhưng hổng sao...Hì hì :nhau: là dui lên liền à huynh ui !!!

joma
05-18-2007, 07:36 AM
Tướng joma buồn gì giậy, đi tới đi lui thiểu não quá chừng à! Thôi:nhau_01: đỡ đi nha.Tụi mình đàn ông dị thui.Buồn là...cụng.

:think_think: :yes: :nhau:

Butthep
05-22-2007, 03:53 AM
...

Khóc to lên đi !!!

thongke1
05-22-2007, 10:59 AM
muốn khóc quá mà không khóc được phải không :)

trungtu
05-22-2007, 11:29 AM
Khóc to lên đi !!!

Chào mừng sư huynh với cây đao...mực! Phẻ hông huynh?:nhau_01: tt thấy huynh vèo ni chia dui dí anh em,tt dui dẻ ngay!:vo_tay: Huynh có câu chiện dì dui kể cho bè con nghe cho quin sự đờ đi? Thờ bủi nhỉu nhương,thin hạ đính nheo lọn xạ,tt...bùn mún khóc lun...Hụ...hụ...hụ.