PDA

View Full Version : Cảnh quê hương Việt Namlequan20
05-13-2007, 01:54 AM
hồ hoàng kiếm Hà nội
http://img156.imageshack.us/img156/5463/p8230124st6.jpg

chùa 1 cột
http://img301.imageshack.us/img301/6895/chua1cotgh5.jpg

hạ long
http://img524.imageshack.us/img524/4254/halongid0.jpg

http://img514.imageshack.us/img514/959/halong1yn8.jpg

sapa
http://img82.imageshack.us/img82/8331/p8280220qv2.jpg

http://img82.imageshack.us/img82/82/p8280221hf7.jpg

http://img510.imageshack.us/img510/860/p8280232gj2.jpg

http://img246.imageshack.us/img246/3716/p8290247rr5.jpg

http://img170.imageshack.us/img170/2949/p8290250oy9.jpg

lên núi Sài Sơn ngấm lúa vàng

http://img242.imageshack.us/img242/3042/p8290263ca8.jpg

lequan20
05-13-2007, 02:01 AM
http://img514.imageshack.us/img514/2691/p9010351ku8.jpg

lequan20
05-13-2007, 02:15 AM
Tam hốc

http://img96.imageshack.us/img96/9568/p9010334jz2.jpg

http://img143.imageshack.us/img143/2919/p9010342pi6.jpg

sông Hương

http://img99.imageshack.us/img99/7508/p9020002xz7.jpg

http://img99.imageshack.us/img99/2686/p9030039pd7.jpg

http://img170.imageshack.us/img170/157/p9070203xl2.jpg

lăng vua

http://img201.imageshack.us/img201/1058/p9020011dz1.jpg

Hội An

http://img170.imageshack.us/img170/192/p9050151ha6.jpg

http://img155.imageshack.us/img155/9247/p9050153pf5.jpg

hộian câu mực
http://img153.imageshack.us/img153/479/p9050159bu8.jpg

lequan20
05-13-2007, 02:32 AM
Hội An
http://img295.imageshack.us/img295/7276/p9070178zw1.jpg

http://img182.imageshack.us/img182/1740/p9070183nx5.jpg

http://img246.imageshack.us/img246/3324/p9070186za5.jpg

văn hóa

http://img221.imageshack.us/img221/5355/p9050103du2.jpg

http://img293.imageshack.us/img293/3139/p9050123sw8.jpg

http://img293.imageshack.us/img293/5927/p8310282jy3.jpg

http://img186.imageshack.us/img186/4033/p9050130vb5.jpg

đời sống

http://img524.imageshack.us/img524/6614/p8130321lc1.jpg

http://img524.imageshack.us/img524/7729/p8130328kx3.jpg

http://img72.imageshack.us/img72/3613/p9070207sm9.jpg