PDA

View Full Version : Người Mẫu Mới.CrazyHorse
04-17-2007, 02:45 PM
:D :D :D Hình nguyên thủy, không sửa gì hết. :)

oldboy
04-17-2007, 04:24 PM
wow... đẹp thiệt đó... congratulation có người mẫu mới hé... chụp vầy mới gọi là chụp nè...

:dance_02: :thankyou: :yes:

CrazyHorse
04-17-2007, 04:28 PM
Thanks OB :)

Century05
04-18-2007, 08:08 AM
Thanks OB :)

Good lighting! Nhìn giống như chụp trong light box vậy. Chắc nhờ reflector cho nên xóa được cái bóng đen. Wery sharp pix too!

CrazyHorse
04-18-2007, 01:24 PM
Thank C05, cái đèn nhỏ (Metz 32 MZ-3) ở phía sau model CH chỉa lên trần nhà. :)

Lovelylove
04-20-2007, 08:03 AM
:D :D :D Hình nguyên thủy, không sửa gì hết. :)


*********

Hi CrazyHorse.

Cho Lovelylove ké 1 tấm người mẫu mới được bao :D.Have a fun.See you guy.Bye.

Lovelylove

lamle
05-30-2007, 04:55 PM
quá đã

Thanks.:good_job: :nhau_01: