PDA

View Full Version : CHÂN LÝ bàng bạc khắp mọi nơiFOURH
04-15-2007, 07:33 PM
Đúng như vậy, CHÂN LÝ bàng bạc khắp mọi nơi. Một tay làm sao vỗ nên kêu, xin các bạn đóng góp. Fourh xin được mở đầu bằng câu

1.
+ BỐ THÍ BẤT TRỤ TƯỚNG
+ Khi làm ơn cho ai, đừng để cho tay phải biết việc của tay trái làm
+ Thi ơn bất cầu báo

2.
+ TỰ GIÁC, GIÁC THA
+ Chính anh em là MUỐI cho đời. Nhưng MUỐI mà lạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
Chính anh em là ÁNH SÁNG cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới gầm giường, nhưng đặt trên nóc tủ, và đèn sẽ soi chiếu cho mọi người trong nhà.
+ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

3.
+ VU LAN MÙA BÁO HIẾU
+ Điều răn thứ bốn là Thảo kính cha mẹ hết lòng
+ Công cha như núi Thái Sơn, nghiã mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

:nhau_01:

FOURH
04-16-2007, 12:56 AM
CHÂN LÝ đơn giản, không cao siêu, con người thích lý luận nên mới làm cho NÓ rắc rối thêm , + đầu tiên là từ Phật Pháp, + thứ nhì là từ Kinh Thánh TCG, + thứ ba là của ông bà ta :ban_nhac:

4.
+ Đừng làm các việc ác,
Siêng làm các điều lành,
Luôn giữ tâm (ý) thanh tịnh,
Đó là lời Phật dạy.

+ Đức Mến, một nhân đức cao cả trổi vượt trên tất cả các nhân đức khác
Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu,
không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,
không làm điều bất chính, không tìm tư lợi,
không nóng giận, không nuôi hận thù,
không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.
Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả,
hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.

+ Làm lành, lánh dữ....ăn ở có đức, mặc sức mà ăn.

FOURH
04-16-2007, 02:39 PM
5.
+ Vô minh là mặt trái của Phật tánh hay Chân Tâm (Ông Chủ theo thiền sư Thanh Từ)
Không thể tiêu diệt Vô minh, chỉ cần tìm cách đẩy cái màn ngăn che này thì Chân tâm sẽ hiển lộ. Vô minh là bộ rễ nằm sâu trong lòng đất, thân là Ngã chấp và cành lá là tham sân si mạn nghi chấp kiến thủ.........chặt cành lá, cưa thân cây tới tận gốc thì sẽ có bãi đất trống (tâm rỗng rang thanh tịnh) TU là chỉ có thế, nói dễ mà khó làm.

+ Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt (từ bi hỉ xả) trong ruộng mình (con người). Khi mọi người đang ngủ (chưa sanh ra), thì kẻ thù (vô minh) của ông đến gieo thêm cỏ lùng (tham sân si...) vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? " Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt (cái chết). Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."

+ Nhân chi sơ, tánh bổn thiện.....Nhân chi sơ, tánh bổn ác......Nhân chi sơ thiện ác đồng sanh.

:dance_02: :dance_02: :dance_02:

FOURH
04-16-2007, 03:10 PM
+ NHẤT NIỆM KHỞI THIỆN ÁC SANH

+ Ông ADAM và bà EVA có ý định (niệm) ăn TRÁI CẤM , và sau khi ăn xong, nhận biết thân thể mình trần truồng (ý thức nhị nguyên) hai người cảm thấy quá xấu hổ bèn kiếm lá che lại :o :o , Nhất niệm phân biệt còn gọi là Vô minh (thày Thích Thiện Tâm) và từ đây, cái Chết và cái Khổ đã đến với họ. (luân hồi sanh tử)

+ Ăn mặn nói ngay, còn hơn ăn chay nói dối.....khẩu Phật tâm xà.....

FOURH
04-16-2007, 04:25 PM
Đạo khả đạo, phi thường đạo, Danh khả danh phi thường danh : Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo thường cửu bất biến; Tên mà có thể đặt ra để gọi nó thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến. (chương 1 của Đạo Đức Kinh, Nguyễn Hiến Lê dịch trg 161)

Đó là câu mở đầu của Đạo đức kinh , do vậy theo Lão Tử, Đạo là không thể nào định nghĩa được. Nhiều người phương Tây cho rằng câu này có tư tưởng giống với câu đầu trong Kinh Thánh Tân Ước St.John

In the beginning existed the Word, and the Word was with GOD and the Word was GOD. The same was in the beginning with GOD. All things were made by HIM, and without him was not one single thing made that was made.

Lúc khởi đầu đã có Lời.
Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa.
Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
Nhờ Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người thì chẳng có một sự gì được tạo thành.

FOURH
04-17-2007, 03:33 PM
+ Nhân chi sơ, tánh bổn thiện.....Nhân chi sơ, tánh bổn ác......Nhân chi sơ thiện ác đồng sanh.

:dance_02: :dance_02: :dance_02:

NHÂN CHI SƠ TÁNH VÔ KÝ (không thiện không ác)

NHÂN TỐ SƠ NHẤT NIỆM SAI THÙ
TÙNG MỘNG TƯỞNG HỮU TƯ SANH DIỆT

Ý KHỞI TÂM PHÂN BIỆT Ý DỪNG TÂM SÁNG BIẾT

FOURH
04-18-2007, 12:21 AM
NGƯỜI GIÀ ĐỐI DIỆN VỚI CÁI CHẾT MỘT CÁCH KHÔN NGOAN

+ NIỆM CHẾT NIỆM VÔ THƯỜNG (Đại Niết Bàn Kinh) để đối trị tánh Tham, Sân & Si còn sót lại trong tâm....công đức tiêu trừ được Vọng Tưởng, dẫn đến luân hồi sanh tử.

+ Thật, Thầy (JESUS) bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.

+ ĐĐ Thích Tâm Thiện (giảng 12 nhân duyên)

Ta thấy người khác chết,
Bỗng thấy lòng xót xa,
Chẳng phải xót kẻ mất,
Mà vì nghĩ đến ta.

Người già, thân tuy bệnh nhưng nên để tâm không bệnh, có nghiã là đừng chấp cái ngã của mình là thật, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai mình sẽ trở về bụi tro ........SỐNG GỞI THÁC VỂ

FOURH
04-19-2007, 03:38 PM
10.
Việc làm của bản thân ta
Do tâm, do ý tạo ra, dẫn đầu
Nói năng, hành động trước sau
Ý mà ô nhiễm: khổ đau theo kề
.........

Ý mà thanh tịnh: dạt dào niềm vui


+ LÒNG CÓ ĐẦY THÌ MIỆNG MỚI NÓI RA

+ KHẨU PHẬT TÂM XÀ.....MIỆNG NAM MÔ BỤNG BỒ DAO GĂM