PDA

View Full Version : Những trường hợp điển hình cho diện bảo lãnhchuột Nhi
04-13-2007, 09:10 AM
NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH CHO DIỆN BẢO LÃNH - FORM I-130


Trong trường hợp Con bảo lãnh cho Mẹ thì phải có bằng quốc tịch của người Con, khai sanh của người Con và khai sanh của người Mẹ. Trong trường hợp này, bằng quốc tịch của người Con phải được nộp với đơn I-130 vì chỉ có Con là công dân Hoa Kỳ mới có quyền bảo lãnh cho Cha Mẹ. Khai sanh của người Con được dùng để chứng minh sự liên hệ Mẹ Con và khai sanh của người Mẹ được dùng để chứng minh thân thế của “người thừa hưởng” tức là người Mẹ.

Trong trường hợp Mẹ bảo lãnh cho Con (độc thân hay có gia đình). Nộp theo đơn I-130 phải có bản sao của thẻ xanh hoặc bằng quốc tịch Hoa Kỳ của người Mẹ và khai sanh của người Con. Quí bạn đọc nên lưu ý trong trường hợp Mẹ bảo lãnh cho Con có gia đình, người Mẹ phải có bằng quốc tịch mới được bảo lãnh vì thường trú nhân không được bảo lãnh cho Con đã có gia đình. Khai sanh của người Con được dùng để chứng minh sự liên hệ gia đình và thân thế của “người thừa hưởng.”

Trong trường hợp Con bảo lãnh cho Cha hoặc Cha bảo lãnh cho Con thì phức tạp hơn những diện bảo lãnh thân nhân khác. Luật di trú phân tích sự liên hệ Cha Con tùy thuộc vào Con trong giá thú hay Con ngoài giá thú. Nếu là Con trong giá thú, thì ngoài những giấy tờ nêu trên giống trong trường hợp Con bảo lãnh cho Mẹ hoặc Mẹ bảo lãnh cho Con, và cần phải có thêm hôn thú của Cha Mẹ để chứng minh lúc người con sanh ra Cha Mẹ của họ có hôn thú. Nếu là Con ngoài giá thú, thì có hai cách để chứng minh là Con. Cách thứ nhất là Cha Con có sự quan hệ Cha Con chân thật trước khi người Con trở thành 21 tuổi. Cách thứ hai là người Con đã được hợp pháp hóa thành Con trước khi người Con trở thành 18 tuổi.

Cách thứ nhất là Cha Con có sự quan hệ Cha Con chân thật. Quan hệ đó có thể chứng minh rằng người Cha có lo lắng cho Con về mặt tài chánh và dạy dỗ. Ðiển hình là người Cha gởi tiền cho người Con hoặc thư từ qua lại trước khi người Con trở thành 21 tuổi.

Cách thứ hai là người Con đã được hợp pháp hóa thành Con. Hợp pháp hóa bằng cách người Cha và người Mẹ lập hôn thú hoặc có phán quyết của tòa. Sự hợp pháp hóa Cha Con phải được xảy ra trước khi người Con trở thành 18 tuổi.

Nên lưu ý, những điển hình nêu trên chỉ là một vài điển hình chứng minh sự quan hệ Cha Con chân thật hoặc người Con đã được hợp pháp hóa.

chuột Nhi
04-23-2007, 10:30 AM
Trong trường hợp bảo lãnh diện Vợ Chồng, những giấy tờ cần thiết phải nộp chung với đơn I-130 gồm có:

1. Hôn thú và giấy ly dị (nếu có);

2. Khai sanh của “người thừa hưởng;”

3. Giấy tờ chứng minh “người bảo lãnh” là thường trú nhân hoặc công dân Hoa Kỳ;

4. Một tấm hình 2x2 của “người bảo lãnh” và “người thừa hưởng;” và

5. Ðơn G-325A của “người bảo lãnh” và “người thừa hưởng.”

Hôn thú được dùng để chứng minh sự liên hệ Vợ-Chồng. Hôn thú phải có giá trị luật pháp theo luật của nơi “người bảo lãnh” hoặc “người thừa hưởng” ở và hôn nhân đó không trái với public policy (tức là chính sách chung) của Hoa Kỳ.

Nếu “người bảo lãnh” hoặc “người thừa hưởng” trước đây đã có hôn thú với người khác, phán quyết ly dị phải được nộp chung với đơn I-130. Phán quyết ly dị được dùng để chứng minh hôn thú của hai Vợ Chồng có giá trị luật pháp. Vì nếu “người bảo lãnh” hoặc “người thừa hưởng” đã có hôn thú với người khác trước đây và chưa ly dị thì hôn thú sau này của “người bảo lãnh” và “người thừa hưởng” không có giá trị luật pháp.

Khai sanh của “người thừa hưởng” được dùng để chứng minh thân thế của “người thừa hưởng.”

“Người bảo lãnh” có thể nộp thẻ xanh, bằng quốc tịch Hoa Kỳ, hộ chiếu Hoa Kỳ, hoặc khai sanh (nếu họ được sanh ra tại Hoa Kỳ) để chứng minh họ là thường trú nhân hoặc công dân Hoa Kỳ.

Trong các hồ sơ bảo lãnh thân nhân, chỉ có diện bảo lãnh Vợ-Chồng là phải kèm theo một tấm hình 2x2 của “người bảo lãnh,” một tấm hình 2x2 của “người thừa hưởng,” đơn G-325A của “người bảo lãnh” và đơn G-325A của“người thừa hưởng.”

LƯU Ý:

- Khi Sở Di Trú chấp thuận đơn I-130 có nghĩa là dựa theo luật di trú “người bảo lãnh” hội đủ điều kiện để bảo lãnh cho “người thừa hưởng.” Sự chấp thuận đó không có nghĩa là Sở Di Trú quyết định rằng sự liên hệ gia đình là chân thật. Sự quyết định liên hệ gia đình là chân thật hay không là do lãnh sự Hoa Kỳ. Ngoài ra lãnh sự Hoa Kỳ còn quyết định rằng “người thừa hưởng” có lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh Hoa Kỳ hay không.

Chuột Nhi

chuột Nhi
04-24-2007, 07:54 PM
FORM I-130 ANH CHỊ EM BẢO LÃNH


- Trường hợp còn độc thân thì cần có:

* Bản chính và dịch Khai Sinh của người bảo lãnh (Pertitioner)
* Bản chính và dịch Khai sinh của anh (chị hoặc em) của người được bảo lãnh (Beneficiary)
* Bản chính và dịch hôn thú của cha mẹ để chứng minh quan hệ giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh (Pertitioner and Beneficiary)

- Trường hợp đã lập gia đình thì cần có:

* Bản chính và dịch Khai Sinh của người bảo lãnh (Pertitioner)
* Bản chính và dịch Khai sinh của anh (chị hoặc em) của người được bảo lãnh (Beneficiary)
* Bản chính và dịch hôn thú của anh (chị hoặc em) của người được bảo lãnh (Beneficiary)
* Bản chính và dịch giấy khai sinh của anh, em rễ hoặc chị, em dâu (Beneficiary relative)
* Bản chính và dịch giấy khai sinh con của người được bảo lãnh (Beneficiary relative)

Khi điền xong gởi nộp cho USCIS theo địa chỉ quy định cho mỗi tiểu bang. Và một bản lưu giữ lại cho tiện việc khi cần sử dụng cho mẫu đơn I-864.

Chuột Nhi

chuột Nhi
05-11-2007, 09:32 AM
NHỮNG TIẾN TRÌNH VỀ MẪU ĐƠN I-130


Sau khi người bảo lãnh nộp đơn I-130 thì một thời gian sau, khoảng từ hai tuần cho đến một vài tháng sau, họ sẽ nhận được Receipt Notice (I-797) cho biết là Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ đã nhận được hồ sơ bảo lãnh.

Sau khi nhân được Receipt Notice một thời gian sau, khoảng vài tháng trở đi (thời gian này sẽ tùy thuộc vào từng diện bảo lãnh), người bảo lãnh lại nhận được Approval Notice (cũng mẫu I-797) cho biết Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ đã chấp thuận hồ sơ bảo lãnh.

Sau đó thì hô sơ sẽ chuyển qua cho National Visa Center (NVC). Nơi đây sẽ yêu cầu người bảo lãnh đóng lệ phí cho mẫu bảo trợ tài chính và lệ phí xin visa. Đồng thời NVC sẽ gửi cho người được bảo lãnh bên Việt Nam mẫu đơn DS-3032 để yêu cầu chọn người trung gian. Người được bảo lãnh có thể chọn người trung gian là người bảo lãnh bên Mỹ hay không chọn người trung gian cũng được. Nếu người được bảo lãnh không chọn người trung gian thì tất cả giấy tờ sẽ được NVC gửi trực tiếp cho người được bảo lãnh.

Sau khi người bảo lãnh đóng xong những lệ phí nói trên thì NVC sẽ gửi cho người bảo lãnh mẫu bảo trợ tài chánh I-864. Đồng thời họ cũng gửi cho người được bảo lãnh hồ sơ hướng dẫn (Instruction Package for Immigrant Visa Applicants).

Sau khi NVC nhận được mẫu I-864 từ người bảo lãnh và DS-230 từ người được bảo lãnh, họ sẽ kiểm tra sơ qua về các mẫu này xem có đầy đủ hay chưa. Sau cùng, NVC sẽ chuyển hồ sơ cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM.

Nếu không có gì trở ngại trong việc phỏng vấn thì tiến trình cuối cùng cho người được bảo lãnh sau khi phỏng vấn xong là đi khám sức khoẻ, chích ngừa, hoàn tất visa và đăng ký chuyến bay.

Chuột Nhi