PDA

View Full Version : Nhờ cc anh chỉ dẫn cách dùng điện thoại bàn qua PC.Hoa PhÆ°Æ¡ng
04-10-2007, 03:16 AM
Tôi thấy có người nói chuyện điện thoại với cái ống nghe của máy điện thoại bình thường nhưng nối qua máy Computer. Quí Anh nào biết, xin chỉ dẫn giùm Cảm ơn trược

tugaco
04-26-2007, 05:01 PM
do la qua mang Yahoo ,tinh 13cent 1 fut ,,ko co re dau,,,neu dung pc goi pc thi free,,,