PDA

View Full Version : Thương nghiệp hợp tác xã của VN XHCN....Tiger 1974
04-09-2007, 06:57 PM
Con ( két ) của Bác Tôn !

Sau ngày chiếm được miền nam thì Bác Tôn làm chủ tịch nước, được vài năm thì Bác sửa soạn đi gặp "Diêm Vương". Trước khi Bác Tôn chết thì Trung ương Đảng họp mấy ngày liên tiếp để tính chuyện nên ướp xác Bác Tôn hay là đem chôn ?

Bác Tôn thấy ồn ào liền hỏi anh cận vệ, thế các chú đang họp bàn gì vậy hở cháu ?

Anh cận vệ trả lời: Thưa bác, các chú họp để tính ướp xác của bác hay là đem chôn.

Bác Tôn văng tục: Ướp, ướp cái con ( két ) tao rồi bác qua đời.

Anh cận vệ chạy qua hớt ha hớt hải thưa các chú….Bác Tôn qua đời rồi.

Ban lãnh đạo hỏi, thế trước khi bác Tôn chết, bác có "trăn trối" điều gì không ??

Anh cận vệ trả lời: Bác chỉ nói được có một câu "Ướp cái con ( két ) tao" rồi bác chết.

Ban lãnh đạo liền cắt con "C" của bác rồi đem đi ướp.

Sau đó lại họp tiếp bàn về con "C" không biết chôn ở đâu? Cất giữ ở đâu? Xây lăng cho con "C" thì kỳ quá. Đem vô viện bảo tàng cũng không được.

Bỗng có anh cán bộ giơ tay lên xin giữ con "C" của bác.

Ban lãnh đạo hỏi? Đồng chí làm ngành gì mà đòi giữ con "C" của bác?

Anh cán bộ trả lời: dạ thưa tôi là chủ nhiệm của ngành "Thương nghiệp hợp tác xã".

Ban lãnh đạo hỏi: tại sao ngành thương nghiệp của chú lại giữ cái con "C" này?

Anh chủ nhiệm trả lời: Vì mỗi buổi sáng dân chúng đi qua "Cửa hàng thương nghiệp hợp tác xã" của tôi đều nói cửa hàng chẳng có con " Két " gì bán cả.

Nong Dan
04-10-2007, 02:09 AM
Cám ơn bạn mang đến cho ND một trận cười tới đau bụng...!