PDA

View Full Version : I can't live with or without...Đàn bà!trungtu
03-15-2007, 04:29 AM
Không có cũng khổ mà có càng khổ hơn?...

OldManNow
03-15-2007, 06:11 AM
that is life !!!

có khổ mới có sướng !!!

Hoangnam06
03-15-2007, 07:00 AM
that is life !!!

có khổ mới có sướng !!!

sướng cái chi....

sướng thèn nhỏ khổ thèn lớn....:kiss:

con co con
03-15-2007, 07:14 AM
Không có cũng khổ mà có càng khổ hơn?...

xin góp ý
Một Trà Một rượi (xị đế) một Đàn Bà
Cả Ba Thứ ấy làm khổ ta.
ha ha h..ja
Chọn cái nào hay cả ba..

trungtu
03-15-2007, 08:47 PM
sướng cái chi....

sướng thèn nhỏ khổ thèn lớn....:kiss:

Thanks Trung tá !
Trung tá nói phải lắm...
Mà có khi 'thiềng nhỏ ' được đáp ứng chắc gì đã đầy đủ,phải hôn?

congminhdo
05-10-2007, 06:47 AM
Không có thì khổ mà có không đủ thì mới càng khổ.:ha_ha:

TieuThapNhatLan
05-10-2007, 11:16 AM
Bán nguyệt tam bôi tửu
Bình minh nhất tản trà
Thất nhật dâm nhất độ
Lão y bất đáo gia....

Đời hãy nói rằng..yêu là mất ở trong nhà một ít.......:roll_on_floor:

TAO LAO
05-17-2007, 01:07 PM
Bán nguyệt tam bôi tửu
Bình minh nhất tản trà
Thất nhật dâm nhất độ
Lão y bất đáo gia....Tạm dịch

1 tháng nhậu ba thùng
1 sáng đều uống trà
7 ngày phải chơi 1 ngày (all day)
Bác sĩ đều thất nghiệp. :)

trungtu
05-18-2007, 12:50 AM
Bán nguyệt tam bôi tửu
Bình minh nhất tản trà
Thất nhật dâm nhất độ
Lão y bất đáo gia....

Đời hãy nói rằng..yêu là mất ở trong nhà một ít.......:roll_on_floor:

Còn lại...cái mình hổng cần?