PDA

View Full Version : mot thoang da lat 2pngan
03-08-2007, 12:23 AM
http://img227.imageshack.us/img227/1576/motthoangcddlzb3.jpg

huynh9498
03-08-2007, 02:53 PM
Hello PNGAN, Bông Bìm Bịp và bông Ngũ sắc đẹp quá!!!. Cho xem tiếp đi PNGAN.

Thanks,
Huynh9498.

pngan
03-08-2007, 07:12 PM
Hello PNGAN, Bông Bìm Bịp và bông Ngũ sắc đẹp quá!!!. Cho xem tiếp đi PNGAN.

Thanks,
Huynh9498.

hi! huynh , chi mot thoang di qua , nen minh cung khong co nhieu bong hoa dalat, lan sau goi nhung hinh khac vay nhẹ. pngan