PDA

View Full Version : Thông báo về kế hoạch tăng lệ phí của Sở Di Trúchuột Nhi
03-07-2007, 02:43 PM
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TĂNG LỆ PHÍ CỦA SỞ DI TRÚ


Theo bản công bố báo chí ngày 31 tháng 1 năm 2007, Sở Di Trú (Citizenship and Immigration Services) dự định sẽ tăng lệ phí của 31 loại đơn để “Kiến tạo một dịch vụ di trú cho thế kỷ 21” (building an immigation service for the 21th century). Nếu không gặp trở lực nào thì lệ phí mới sẽ được Sở Di Trú áp dụng vào mùa hè này.

Ông Emilio Gonzalez, Giám đốc Sở Di Trú giải thích việc tăng lệ phí này như sau: “Là một cơ quan hoạt động trên ngân sách do lệ phí cung cấp, chúng tôi phải có khả năng trang trải các phí tổn cần thiết để điều hành một hệï thống di trú có hiệu quả và an toàn ngõ hầu cải thiện hiệu quả của dịch vụ, ngăn ngừa sự ứ đọng hồ sơ, chấm dứt các khiếm khuyết về an ninh và thúc đẩy cho nỗ lực hiện đại hóa”.

Sở Di Trú cam đoan nếu lệ phí mới được áp dụng vào mùa hè này thì thời gian hoàn tất cho một số hồ sơ có thể giảm được 20% vào cuối tài khóa 2009 và tới cuối tài khóa 2008 thì thời gian hoàn tất cho các loại đơn I-90 (đơn xin đổi/thay thế thẻ xanh), I-140 (đơn xin vào Mỹ lao động), I-485 (đơn xin thẻ xanh) sẽ giảm từ 6 tháng xuống 4 tháng và N-400 (đơn xin nhập tịch) giảm từ 7 tháng xuống 5 tháng. Nếu chỉ nhanh được một hai tháng mà phải nộp lệ phí tăng từ 100% đến gần 300% thì qủa là một cái giá quá đắt cho người nộp đơn.

Dưới đây xin trích đăng một số lệ phí mới mà Sở Di Trú đề nghị:

1/ Mẫu I-90: đơn xin thẻ xanh mới vì thẻ cũ hết han hoặc thay thế cho thẻ cũ bị mất.

- Lệ phí cũ: $190 + $70 (lệ phí lăn tay) thành $260

- Lệ phí mới $290 + $80 (lệ phí lăn lăn tay) thành $370

- Tăng $110.


2/ I-129F: Mẫu đơn bảo lãnh cho vị hôn/phu thê tức fiancé (e)

- Lệ phí cũ: $170

- Lệ phí mới: $4 55

- Tăng: $285


3/ I-130: Đơn bảo lãnh cho thân nhân

- Lệ phí cũ: $190

- Lệ phí mới: $355

- Tăng: $165


4/ I-131: Đơn xin Giấy Tái Nhập Khẩu tức Advance Parole, Refugee travel document, Re-Entry Permit

- Lệ phí cũ: $170

- Lệ phí mới: $305

- Tăng: $135


5/ I-485: Đơn xin thẻ xanh

- Lệ phí cũ: $325 + $70 (lệ phí lăn tay) thành $395

- Lệ phí mới: $905 + $80 (lệ phí lăn tay) thành $958

- Tăng: $590


6/ I-751: Đơn xin đổi thẻ xanh tạm trú (conditional resident) sang thẻ xanh thường trú (permanent resident)

- Lệ phí cũ: $205 + $70 (lệ phí lăn tay) thành $275

- Lệ phí mới: $465 + $80 (lệ phí lăn tay) thành $545.

- Tăng: $270


7/ I-765: Đơn xin thẻ làm việc (employement authorization)

- Lệ phí cũ: $180

- Lệ phí mới: $340

- Tăng: $160


8/ N-400: Đơn xin nhập tịch

- Lệ phí cũ: $330 + $70 (lệ phí lăn tay) thành $400

- Lệ phí mới: $595 + $80 (lệ phí lăn tay) thành $675

- Tăng: $275


9/ N-600/600K: Đơn xin bằng quốc tịch cho con

- Lệ phí cũ: $255

- Lệ phí mới: $460

- Tăng: $205


Như vậy có loại đơn tăng hơn 200% có loại tăng 50%, tính trung bình cho tất cả các loại đơn là tăng 86%.

Một số tổ chức bảo vệ quyền lợi của người di dân và chuyên viên về di trú đã lên tiếng chỉ trích việc tăng lệ phí này là tạo ra những khó khăn lớn cho rất nhiều di dân. Sở Di Trú đã tăng lệ phí rất nhiều lần và lần gần đây nhất là năm 2005, mỗi lần tăng lệ phí đều nêu lý do là để giải quyết tình trạng nạn ứ dọng hồ sơ. Nhưng sau khi tăng lệ phí rồi thì đâu vẫn hoàn đấy.

Theo ước tính của Sở Di trú thì số đơn nộp cho Sở Di Trú trong các tài khóa 2008/2009 sẽ lên tới 4.742.367 (gần năm triệu đơn).

Tại sao S ở Di trú lại được quyền tăng lệ phí một cách tùy tiện như vậy? Sở dĩ Sở Di Trú được phép tăng lệ phí mà không cần thông qua Quốc hội là do điều khoản 286 của Bộ Luật Di Trú.

Không biết sau lần này Sở Di Trú sẽ tăng lệ phí bao nhiều trong lần tới, vì cứ hai năm Sở Di Trú lại tăng lệ phí một lần. Khi nào Sở Di Trú thấy cần thêm ngân khoản để “cải thiện dịch vụ”, cắt ngắn thời gian chờ xét đơn, hiện đại hóa...” là lại tăng lệ phí.

Chúng ta cần phải vận động các nhà lập pháp can thiệp để hãm bớt tốc độ gia tăng của Sở Di Trú. Nhưng xin chọn mặt gửi vàng. Không phải nhà lập pháp nào cũng có cảm tình với người di dân mặc dầu ai cũng tuyên bố Hoa Kỳ là quốc gia của người di dân. Dân biểu Lamar Smith (Cộng Hòa) của tiểu bang Texas chẳng hạn, thì coi việc tăng lệ phí là chính đáng. Một số nhà lập luận cho rằng Sở Di Trú là cơ quan phục vụ người di dân nên không được dùng tiền thuế của công dân Mỹ để điều hành.

Vì nhu cầu sống chết nên lệ phí nào chúng ta cũng phải chấp nhận. Nhưng vợ/chồng, bố/mẹ và con cái của người di dân cũng phải chia xẻ gánh nặng này và họ cũng là người đóng thuế.

Mặc dầu Sở Di trú tuyên bố sẽ miễn lệ phí cho người có hoàn cảnh khó khăn nhưng theo kinh nghiệm thì xin được Sở Di Trú miễn lệ phí khó hơn lên trời.

Kể từ ngày 3-1-2007, ta còn 60 ngày để đóng góp ý kiến với Sở Di trú trước khi họ áp dụng lệ phí mới/ Có thể e-mail, gửi fax hoặïc viết thư theo một trong các địa chỉ sau:

www.regulations.gov

Fax: 866-466-5370
Gửi thư: USCIS, DHS,
111 Massachusetts Ave, NW, 3th floor, Washington, DC 20529

Chuột Nhi