PDA

View Full Version : cutí muốn mua ông Đất Việtnovc
03-06-2007, 07:32 AM
bớ bà con cô bác dzô đây mà coi !!! Mấy Mod thấy tí ốm o gầy mòn nên tha tha hồ ăn hiếp tí wé choì..híc híc Nên giờ tí muốn hoỉ ai là chủ cuả cái web nầy haỹ lèm ơn bán ghẻ laị choa tí đi nhen ! tí muốn làm chủ cái choì nầy để tí có quyền authority để lột lon mấy Mod nào đã từng hiếp đáp tí :ha_ha: :nhau_01: :chay:

binhyen66
03-06-2007, 09:00 AM
Mèn ui! nhỏ xíu xìu xiu...mà cũng dữ dằn quá hén :yell: :hop: :good_job: :vo_tay: :please:

Quy Chua
03-06-2007, 09:24 AM
bớ bà con cô bác dzô đây mà coi !!! Mấy Mod thấy tí ốm o gầy mòn nên tha tha hồ ăn hiếp tí wé choì..híc híc Nên giờ tí muốn hoỉ ai là chủ cuả cái web nầy haỹ lèm ơn bán ghẻ laị choa tí đi nhen ! tí muốn làm chủ cái choì nầy để tí có quyền authority để lột lon mấy Mod nào đã từng hiếp đáp tí :ha_ha: :nhau_01: :chay:

Ủa ai ăn hiếp cu tí vậy???

lithedan
03-06-2007, 10:20 AM
Ủa ai ăn hiếp cu tí vậy???

mua đi cu tí... nhớ nhắc chủ tịt bán kèm wí fi luôn nha...:yes:

lithedan
03-06-2007, 10:27 AM
Mèn ui! nhỏ xíu xìu xiu...mà cũng dữ dằn quá hén :yell: :hop: :good_job: :vo_tay: :please:


miển dai là được rùi....:1:

novc
03-06-2007, 10:57 AM
Ủa ai ăn hiếp cu tí vậy???

uí chết goì :yell: Mod QC ở đâu hiện ra đây choì :oa_oa: cutí tính noí lén mà sao tinh đồn đã đến tai QC goì...chết goì...kỳ nầy chắc chít wé..híc :oa_oa: choì oi !! chắc tí hum coá cơ hội mua Đất Việt để làm oai dzơí thiên hạ được goì :oa_oa:

lithedan
03-06-2007, 11:01 AM
sau lưng 1 người đờn ông là 1 wỉ c.... hua...