PDA

View Full Version : The Stock Markettrungtu
03-02-2007, 06:30 PM
Many people view the Stock market as a casino...
This image is 'so often' perpeptuated by the Media,which too often portray the Stock market as no more than a big place of big winners,desperate losers and sharp operators.

The Stock market functions as a place where companies can raise the capital they need for the operations,by isssuing shares.It í also a place where shares can be traded.These two elements are known,perspectively,as the PRIMARY market and the SECONDARY market.

By the effficent allocation of scarce capital resources to companies the market enables investors to receive the best rate of return on their money.

Tú.

trungtu
08-10-2007, 07:19 PM
Những biến động trong vài tuần qua đối với người đầu tư lâu dài thật sự chẳng những không mang lại sự thất bại nặng nề nào mà còn tạo...cơ hội cho những cuộc đầu tư mới! Vì sao vậy??? tt chỉ muốn bạn hiểu rằng 'Fundamental' có tầm quan trọng như thế nào trước những biến chuyển của thị trường.Mong các bạn ghi nhớ và luôn có giấc ngủ ngon.

trungtu
10-22-2007, 03:41 AM
Đó,thị trường chứng khoán nó là vậy! Mới mấy tháng trước xuống tưởng tiêu rồi,sau đó lại...bay lên phá kỷ lục về thang điểm,như Mỹ (Dow Jones) và Úc (ASX) và giờ lại tụt xuống một lúc cả hơn mấy trăm! Chỉ có những anh nào khoẻ,anh nào mạnh thì mới vượt qua được sống gió thôi. Cho nên mình luôn nằm lòng về những gì gọi là 'fundamental' và 'focus long-term'. Chúc các bạn có giấc ngủ ngon.

trungtu
10-22-2007, 11:07 AM
Tin mới :

-US earnings fears feed global jitters: the IMF (International Monetary Fund) is forcasting global growth to slow from 5.4 % last year to 5.2% this year and then 4.8 % in 2008. It has forcast a moderate slowdown in Asian,from a projected 8% to 7.2%.

-US. Banks rally to save SIVs (Structures Investment Vehicles): Citygroup,Bank of America and JP Morgan Chase & Co agreed to start a fund of as much as $US80 billion to rescue the SIVs.