PDA

View Full Version : sinh nhật năm 35vienduy
02-28-2007, 09:37 AM
35 rồi
vẫn chưa hết dzê
bè ban trên net lại chơi wê
không ai chúc tụng buồn như dzế


chỉ có vài em ....hôn mỏ trề


happy birthday tu*. tớ phe^
bực ghê .. ma`không dám chửi thê`:happy_birthday: