PDA

View Full Version : 4 Chữ Cần Biếtnguyekn
02-28-2007, 08:35 AM
Các đấng mày râu sống oanh oanh liệt liệt cần biết 4 chữ này:

Cần biết chữ "PHẢI" để luôn sống và làm theo lẽ phải, không a dua :yes:
Cần biết chữ " THẬT" để luôn sống trung thực và sống thật, tôn trong sự thật, không bưng bô :yes:
Cần biết chữ " NHẪN" để biết kiên nhẫn, lắng nghe, nhịn nhục và tha thứ, :1:
Cần biết chữ "TÂM" để biết rung động, biết thông cảm, để yêu thương và được thương yêu. :love:

Túm lại, làm thân nam nhi sống trên đời này biết áp dụng 4 chữ "PHẢI THẬT NHẪN TÂM" thì mới đáng sống. :choi_ca_chua: :choi_ca_chua:

nguoimien
02-28-2007, 08:53 AM
[QUOTE=nguyekn;1002825][B][COLOR="Blue"]Các đấng mày râu sống oanh oanh liệt liệt cần biết 4 chữ này:

4 chữ khác mà các dấng mì râu phải bít là.... :roll_on_floor: :roll_on_floor: :roll_on_floor:

OldManNow
02-28-2007, 08:53 AM
vậy mà tui tưởng 4 chữ kia ;);)

nguoimien
02-28-2007, 09:13 AM
vậy mà tui tưởng 4 chữ kia ;);)

4 chữ kia là 4 chữ dzì dzợ trung tướng.?

OldManNow
02-28-2007, 09:43 AM
4 chữ kia là 4 chữ dzì dzợ trung tướng.?

ăn, ngủ... còn 2 chữ kia giao cho nguyekn trả lời ;)

stylopen
02-28-2007, 12:08 PM
Các đấng mày râu sống oanh oanh liệt liệt cần biết 4 chữ này:

Cần biết chữ "PHẢI" để luôn sống và làm theo lẽ phải, không a dua :yes:
Cần biết chữ " THẬT" để luôn sống trung thực và sống thật, tôn trong sự thật, không bưng bô :yes:
Cần biết chữ " NHẪN" để biết kiên nhẫn, lắng nghe, nhịn nhục và tha thứ, :1:
Cần biết chữ "TÂM" để biết rung động, biết thông cảm, để yêu thương và được thương yêu. :love:

Túm lại, làm thân nam nhi sống trên đời này biết áp dụng 4 chữ "PHẢI THẬT NHẪN TÂM" thì mới đáng sống. :choi_ca_chua: :choi_ca_chua:
thanks

Be Cua Anh
03-11-2007, 12:41 PM
chắc là THÌ THẦM LỖ TAI

con co con
03-12-2007, 06:20 AM
ăn, ngủ... còn 2 chữ kia giao cho nguyekn trả lời ;)
Bốn chữ này gọi là tứ khoái , hay tứ xướng. nếu cho phép tôi nói ra........
nhưng sau bốn chữ này nó còn bốn chữ nữa là................

lithedan
03-12-2007, 12:29 PM
"phải thật nhẩn tâm"

thời bủi nì cần chi 3 cái thứ đó....

đờn ông mà hiền wá thì bị nhà nước ăn híp.... bị bà nhà nắm đầu cai trị....

phải = fải có
thật = nhìu tiền
nhẩn = không cần
tâm = lương tâm

trong xả hội loài người fải biết bon chen chà đạp lẩn nhau, lừa dối bịp bợm mới.... sống được....

in the human nature, we are unequal in ability, the fittest one will survive and be victorious in the contest with the weaker and stronger

con co con
03-22-2007, 07:13 AM
"phải thật nhẩn tâm"

thời bủi nì cần chi 3 cái thứ đó....

đờn ông mà hiền wá thì bị nhà nước ăn híp.... bị bà nhà nắm đầu cai trị....

phải = fải có
thật = nhìu tiền
nhẩn = không cần
tâm = lương tâm

trong xả hội loài người fải biết bon chen chà đạp lẩn nhau, lừa dối bịp bợm mới.... sống được....

in the human nature, we are unequal in ability, the fittest one will survive and be victorious in the contest with the weaker and stronger
phải = tu thân
Thật = tích đức
nhẫn= nhịn nhục
tâm= hướng thiện

NhạcPhi
03-23-2007, 09:59 PM
"phải thật nhẩn tâm"

thời bủi nì cần chi 3 cái thứ đó....

đờn ông mà hiền wá thì bị nhà nước ăn híp.... bị bà nhà nắm đầu cai trị....

phải = fải có
thật = nhìu tiền
nhẩn = không cần
tâm = lương tâm

trong xả hội loài người fải biết bon chen chà đạp lẩn nhau, lừa dối bịp bợm mới.... sống được....

in the human nature, we are unequal in ability, the fittest one will survive and be victorious in the contest with the weaker and stronger

4 chữ thì còn nhiều lắm , chú coi cái nào không còn dùng được chú quăng dùm xuống cống nghe...

Cần kiệm liêm chính

Chí công vô tư

Tiền dư vô túi

Ngu dai vô đảng

........................

còn nhiều lắm á....;)