PDA

View Full Version : my first lessons about shares...



trungtu
02-26-2007, 02:32 AM
Year 2000,hãng mình (a small factorywith just about les than 30 workers)sau khi được một Đại công ty(group of listed companies) mua lại.Họ họp tất cả lại rồi tuyên bố là họ cho tất cả được nhận mỗi năm môt số cổ phần có trị giá=$400.
Khi đó,mình có việc làm"overtime" rất nhiều nên mình coi số cổ phần có trị giá...ONLY $400/year is...nothin'!
Every year(actually twice a year),mình đều LẤY LƠI NHUẬN (take dividends rather than REINVEST) từ số cổ phần...free of charge !
-Year1(2001):some $40 bucks!
-Year2(2002):s0me $90 bucks!
Hè,...not much!
-And so on,and...oops!
... June 2006,"my" Hills shares (code HIL) -after 5 years with ONLY $400/year!-now is worth...$8,000 ! And not only that,many people in my factory(who Knew Nothin' about shares-in this case,they are Genuin Vietnamese Speaking background)...forgot that they are SHAREHOLDERS.Họ DID NOTHING(this case it means TAKE NO DIVIDENDS,tức REINVEST) và họ đã bán ra cùng lúc với mình được...$11,500 !
-And whats NOW?...People who still holding "them",are worth 15% more!

THATS THE POWER OF INVESTMENT! -GET RICH SLOW!

Vài dòng tâm sự cùng bạn,chỉ mong được chia sẻ cùng các bạn ,có gì xin nghiệm tình tha thứ !
Thân ái,Tú.