PDA

View Full Version : YÊu MƯỜi -lẤy MỘt?trungtu
02-26-2007, 12:33 AM
Bạn và tôi,nếu được thì ta có lẽ ta thích...yêu mười hơn lấy một phải hông bạn mình?
Không biết tại...Trời hay không,nhưng trong ta cái"tham" có lẽ "tới già vẫn còn HAM" !!!
Không tin hả,cứ nhìn vòng quanh mà coi!

Hoangnam06
02-26-2007, 08:07 AM
làm tui tưởng iu 1 lúc 10 cô xong rùi cô nào xuất sắc nhứt thì... lấy...:lim_kem:

OldManNow
02-26-2007, 12:23 PM
làm tui tưởng iu 1 lúc 10 cô xong rùi cô nào xuất sắc nhứt thì... lấy...:lim_kem:

nằm mơ :o