PDA

View Full Version : Vào Thiền Nhập ĐạoLaoton
02-24-2007, 11:59 AM
Kiết già ta bó đôi chân
Hai bàn trên vế cân phân đỉnh trời
Đôi mắt nhắm mở tuỳ người
Thẳng lưng tay xếp giửa nơi đan điền
Tư thế đẹp nhất của thiền
Và được vững chắc như kiềng ba chân
Hít vào bằng mũi bụng dâng
Thở ra cửa miệng nhẹ lân tâm hồn
Điều đặng chậm rải chớ nôn
Mổi ngày hai buổi sớm hôm chuyên cần
Không lâu sẻ thấy tinh thần
Trở nên khoang khoái sân si giảm mòm
Tánh ưa nóng giận không còn
Tham lam bớt hẳn chẳng bòn của thêm
Tình thương bát ái dâng lên
Trí tuệ khai mở vượt trên mọi người
Hòa đồng sinh hoặt với đời
Tâm không nhiểu loạn bởi lời khen chê
Ngôn từ chẳng vướng ố uê
Đối nhân sử thế đề huề như nhau
Mổi khi thiền định nhớ câu
Man Mô Quán Thế....trong đầu niện ra
Con đường giải thoát đâu xa
Người tu sẻ thấy thiêng đàng là đây
Kẻ mê đau khổ đủ đầy
Âu sầu ảo nảo mãi vây tâm hồn
Sợ già, sợ bệnh, sợ chôn
Vùi thây lòng đất của tồn cho ai
Sợ nay sợ mốt sợ mai
Hôn nhân tan rả gia tài chia hai
Đâm ra ăn uông tiêu xài
Rượu chè cờ bạc cả hai không chừa
Giở thêm cái thói mây mưa
Buông lung hoang lạc đẩy đưa với người
Tạo bao nghiệp ác ở đời
Làm sao trách được Ông Trời không thương
Địa ngục chỉ có một đường
Đưa thân vào đấy bồi thường nghiệp kia
Vì vậy hành giả phải lìa
Xả bỏ tất cả là chìa khóa tu.

Laoton
03-01-2007, 08:50 PM
Nhập đạo lắm kẻ cho ngu
Đêm chăm thiền định ngày bù kệ kinh
Nói năng đi đứng giử mình
Bỏ việt ăn uống linh tinh ở đời
Ẩm thực phải đúng thì thời
Kính trên nhừng dưới không lời khoe khoang
Tư cách tướng mạo trang đoan
Làm công dân tốt con ngoan ở nhà
Chu toàn bổn phận mẹ cha
Khi chưa có dịp xuất gia tu hành
Chừa đi những chuyện đấu tranh
Hơn thua lợi lộc công danh với người
Để tâm hướng nội đất trời
Chung về một mối sáng nơi đạo màu
Quy Phật cần phải nguyện cầu
Biết Phật là thật chớ đâu bịa bày
Tuy Ngài chẳng ở chốn này
Nhưng mà giáo lý để đây bao ngàn
Quy Phật kế đến quay sang
Quy Pháp giải tỏa hoang mang trong lòng
Tây phương cho đến trời Đông
Ráng tìm cho được những dòng chử xinh
Thực hành lợi ích cho mình
Chổ nào không hiểu mang kinh lên chùa
Quy Tăng nhờ giải thiệt thua
Để biết phân biệt đâu bùa đâu kinh
Rồi tự nhắc nhủ lấy mình
Tham cầu biến hóa đồng tình với ma
Lạc vào càng bước càng xa
Đến khi giác ngộ quay ra dể gì
Cho nên chớ có kinh khi
Kẻo chốn địa ngục A-tì chôn thân

TRO^I SO^NG
03-01-2007, 11:55 PM
Nhất bái nhị bái Lão Tôn
Tam bái tứ bái xin chào Lão Tôn
Lão Tôn am động chẵng tu
Vào động Đất Việt kiếp nào tu xong !?
Một trông hai ngóng ba tìm
Quanh quanh quẫn quẫn tê chân mõi người
Lim dim hi hí con ngươi
Trung tim chẵng ngó điễn bay là đà
Nơi đây là chốn ta bà
Lão mà tu đặng đệ nguyền theo chân
Đạo tràng vừa đũ khít khao
Lão Tôn ngồi vừa đũ , đệ xin ngồi trên dép cũa HUYNH.

KNghi
03-02-2007, 07:32 AM
Đắc sách,
Thứ nhất tu tại Chợ
Thứ hai tu tại Gia
Thứ ba tu tại Chùa

Hạ sách,
Hết đường tu Đất Việt
Thân không còn, danh cũng liệt

Laoton
03-07-2007, 12:45 PM
Tu Ở Đâu

Tu mà phân biệt làm chi
Để tâm náo loạn thị phị với đời
Thật tu chẳng chọn thì thời
Không màng dơ sạch chốn nơi lặng ồn
Mặc người chế ngạo vinh tôn
Tôi khuyên hành giả chớ bồn chồn tâm
Khi đi khi đứng ngồi nằm
Trong lòng phải ráng âm thầm trao tria
Mai đây mốt nọ ngày kia
Tâm được yên tịnh xa lìa thế gian
Sống trong cảnh giới an nhàng
Kinh Phật có nói thiêng đàng là đây

Thiện tai thiện tai

Xin chào hai thi chủ đã có lòng ghé qua . Chúc thí chủ sớm ngày đắc đạo

KNghi
03-07-2007, 05:47 PM
Tu Ở Đâu

Thiện tai thiện tai

Xin chào hai thi chủ đã có lòng ghé qua . Chúc thí chủ sớm ngày đắc đạo

Đạo Thiền của Lão là gì?
Sư Huynh thiền đạo vô vi chết rồi
Sỹ Hằng Ông Tám nối sôi
Thượng Sư Thanh Hải giống loài ác ma

Laoton
03-08-2007, 07:52 PM
Thiện tai thiện tai

Lão thiền an lạc thân thôi
Không vì danh lợi tranh đua với đời
Chẳng mượn chử Đạo làm lời
Tích của lập phái gọi mời con chiêng
Chỉ nguyện theo Phật thiêng liêng
Tu tâm sửa tánh lợi riêng thân mình
Chưa dám nghỉ đến chúng sinh
Vì chử ngộ đạo thật tình chưa thông

Ai kia nếu thiệt có lòng !
Xin hãy nhập đạo góp công giúp đời

Nong Dan
04-06-2007, 08:16 PM
Đạo Thiền của Lão là gì?
Sư Huynh thiền đạo vô vi chết rồi
Sỹ Hằng Ông Tám nối sôi
Thượng Sư Thanh Hải giống loài ác ma

Tà tâm thì thấy ác ma
Chân tâm chỉ thấy người, ta một đàng

Nong Dan
04-06-2007, 08:40 PM
Đắc sách,
Thứ nhất tu tại Chợ
Thứ hai tu tại Gia
Thứ ba tu tại Chùa

Hạ sách,
Hết đường tu Đất Việt
Thân không còn, danh cũng liệt

Thượng thừa sách là tu mà không tu, không chợ, không chùa, không nhà và không có hình tướng.

Nong Dan
04-06-2007, 08:57 PM
Nhất bái nhị bái Lão Tôn
Tam bái tứ bái xin chào Lão Tôn
Lão Tôn am động chẵng tu
Vào động Đất Việt kiếp nào tu xong !?
Một trông hai ngóng ba tìm
Quanh quanh quẫn quẫn tê chân mõi người
Lim dim hi hí con ngươi
Trung tim chẵng ngó điễn bay là đà
Nơi đây là chốn ta bà
Lão mà tu đặng đệ nguyền theo chân
Đạo tràng vừa đũ khít khao
Lão Tôn ngồi vừa đũ , đệ xin ngồi trên dép cũa HUYNH.
Huynh đài thách thức Lão Tôn
Coi chừng mắc phải tâm hồn như không
Vào đàn quảng bá dập dồn
Vào đàn rong rũi tâm hồn tha nhân
Khắp nơi, khắp chốn xa gần
Cho người biết đến, dành phần tĩnh tu
Vào đàn chẳng phải để tu
Nhập đàn là để giao du bạn đời
Rồi coi ai đã chán đời
Ta liền mời gọi đền thời tu tâm
Huynh đài ơi...nhớ cầm nhầm
Tu tâm cần lắm chớ lầm, chớ quên...?

Bao giờ theo gót Lão huynh
Ta đây sẽ gởi hào huỳnh Bồng Lai

Laoton
04-08-2007, 09:15 AM
Khéo khen cho chú Nông Dân
Chân bùn tay lấm tinh thần sạch trong
Tâm được an định ở lòng
Khẩu khai thanh tịnh trí không tướng hình
Bỏ được chấp ngã trọng khinh
Không mà như có, có hình như không....

Nong Dan
04-10-2007, 02:30 AM
Cám ơn Lão Huynh nhã thi
Vài lởi vàng ngọc xin ghi tâm tình
Đàn nầy nhiều lắm linh tinh
Ít khi ngộ được thánh linh như người
Nông Dân bái tạ dâng lời
Nguyển cho huynh Lão thảnh thơi ta bà
Mai nầy huynh độ gần xa
Nông Dân xin được bôn ba theo ngài ...

Laoton
04-10-2007, 05:45 PM
Tam quy ta đã biết rồi
Kế đến ngủ giới làm nơi thực hành
Phật dạy không được xát sanh
Tại sao nói thế có cành ngọn chi
Dù giết con vật nhỏ ti
Cũng đem đau đớn trong khi lìa đời
Giống như chim lượn chân trời
Đem bắn rớt xuống làm mồi cho ta
Chim sống lẻ bạn lệ xa
Mái thời không đực con cha cách lìa
Giết hại đạo luât phân chia
Chết đọa địa ngục đầm đìa máu tươi
Bởi dao lơ lửng khung trời
Bay xuống tới tấp vào người tội nhân
Đâm xã mọi chổ trên thân
Chặt xương xẻ thịt cắt gân rả rời
Lập đi lập lại tơi bời
Đến khi hối hận mở lời ăn năn
Tội nhân được phép cho nằm
Thỉnh thoảng lửa đốt và ngâm vạt dầu
Hình phạt nặng nhẹ mau lâu
Là do khi sống nghiệp sâu đã trồng
Xát sanh chết sống chớ hòng
Thoát được kiếp số hay mong an nhàng
Sống thời cay đắng bẻ bàng
Vợ chồng ly tán họ hàng phân chia
Cha mẹ con cái xa lìa
Thường bị đau ốn nọ kia xuốt đời
Chẳng bao giờ được thảnh thơi
Hay bị tai nạn đứt rời chân tay
Cuột sống nay đó mai đây
Oan hồn bám bíu chẳng ngày nào yên
Nhiều khi thành phải người điên
Đó là quả báo nhản tiền xát sanh

Laoton
04-10-2007, 07:40 PM
Dốt ngu phạm phải đã đành
Kẻ lanh cũng thế đi tranh của hời
Phật dạy trộm cắp ở đời
Gieo bao sầu muộng cho người xung quanh
Xuốt đời chăm chỉ để dành
Toàn bộ của cải tan tành một đêm
Trộm về có sống được êm
Tiền tài lấy cướp làm nên nghiệp gì
Mải lo đứng ngủ nằm đi
Một mai bị bắt lấy gì đền cho
Những kẻ trộm cắp ốm o
Xuốt đời không được ấm no thân hình
Nghèo nàng rách rưới ăn xin
Ác mộng thường đến để kinh động người
Sau này khi hết số trời
Đọa phải địa ngục vào nơi tối ùm
Bốn bên bụi rậm um tùm
Rắn rít rình rập từng chùm bay ra
Tội nhân sợ hãi hét la
Lập đi lập lại cả ba vạn lần
Bị cắn rách nát toàn thân
Máu rơi thịt rớt ăn dần vào trong
Đến khi còn bộ xương khônng
Bị đói bị lạnh ngoài đồng tha ma
Chờ khi xương mục rả ra
Thì tội trộm cướp mới là trả xong

Laoton
04-10-2007, 08:27 PM
Lành thay cho chú Nông Dân
Chí nguyện cao cả như vầng trăng đêm
Chuyên cần cố gắng thêm lên
Mai đây ắc sẻ tuổi tên với đời
Lão Tôn nay đã già rồi
Xin trao gánh nặng độ người cho Nông

Nam Mô A Di Đà Phật
Xin phù hộ độ trì cho chú Nông Dân trên đường tu va hành đạo

Nong Dan
04-11-2007, 02:50 AM
Già ?

Lão huynh đã nói là già
Được bao nhiêu tuổi gọi là trẻ hơn
Nông Dân mới biết tâm chơn
Mới vừa ló dạng không đường, không tâm
Muốn theo huynh để mong tầm
Chân lý, vô ngã, chân tâm nhiệm màu
Giờ huynh bảo hãy tiến mau
Để đi hộ độ ai nào dám đâu
Không nhà, không chợ, không cầu
Chỉ mong được phép hạ hầu huynh thôi
Huynh mà từ chối thì rồi
Nông Dân vể lại phục hồi cái không
Mai nầy huynh có thông dong
Nông Dân xin đón về không với Phật Đà.