PDA

View Full Version : Cần thợ làm Nails, TócPages : [1] 2 3 4

 1. CẦN THỢ NAIL - Nail cách bolsa 15phút
 2. CẦn thỢ bỘt
 3. Cần thợ Nail nữ, bột & gel. Vùng Westwood
 4. cần gấp thợ nail giỏi làm bột pink/white & gel
 5. Tiệm Nail Anaheim, cần thợ trẻ kinh nghiệm bột nữ
 6. Cần thợ Nail nữ có kinh nghiệm vùng Anaheim
 7. TiỆm nails Ở redondo beach ca, cẦn gẤp thỢ...
 8. Cần 1 thợ nail nữ $1000/tuần và 1 thợ CTN
 9. Tiệm Nails Huntington Beach cần thợ chân tay nước mới ra trường OK
 10. Cần 1 thợ nail nữ bao lương $1000
 11. CẦN THỢ NAIL - Nail cách bolsa 15phút
 12. TB ARIZONA cần 1 thợ Nail làm TCN, phải biết làm Fill
 13. Tiệm Nail đông khách
 14. Cần thợ Nail làm ở Texas có KN bột lương cao
 15. Cần thợ nữ M + P kinh nghiệm FT/PT vùng Long Beach
 16. Can Tho Nail
 17. Cần thợ nữ M + P kinh nghiệm FT/PT vùng Long Beach
 18. CẦn thỢ nail nỮ
 19. CẦn thỢ nail thỢ kn bỘt, wax
 20. CẦN THỢ NAIL - Tiệm Nail xuyên bang
 21. CẦN THỢ NAIL - Tiệm Nail vùng Chino Hills
 22. CẦN THỢ NAIL - Tiệm Nail xuyên bang cần 2-3 thợ Nail
 23. Tiệm nail Florida
 24. Cần thợ nữ tay chân nước biết làm facial và wax làm ở Arizona,
 25. Cần thợ KN chân tay nước
 26. CẦN THỢ NAIL- Idaho
 27. Cần gấp thợ giỏi p/w và TCN. Tiệm cách Bolsa 30phút
 28. Tiệm đông khách cần thợ chây tay nước
 29. CẦN THỢ NAIL - Tiệm cách Bolsa 15'
 30. CẦN THỢ NAIL Santa Monica
 31. Can tho nail trong mall Lon o charleston,south carolina
 32. Cần gấp thợ giỏi p/w và TCN. Tiệm cách Bolsa 30phút.
 33. Tiệm đông khách cần thợ chây tay nước giỏi.
 34. CẦN THỢ NAIL - Tiệm cách Bolsa 15'
 35. Tiệm Nail gần Carson Mall
 36. Tiệm gần Westminster Mall, cần thợ Nữ
 37. Ny. CẦn thỢ nails
 38. Cần gấp thợ Nail, tiệm vùng Moreno Valley
 39. Tiệm Nail góc Prairie + Marine (Lawndale) cần thợ bột
 40. Can Acrelic Nails and Hair Stylist
 41. CẦN THỢ NAIL - Palmdale cách Bolsa 1:30'
 42. Tiệm tóc, tại Little Saigon cần thợ
 43. Hawaii cần thợ nữ or vợ chồng
 44. OHIO cần thợ Nail
 45. Nail Technicians
 46. FLORIDA có 2 tiệm Nails cần gấp nhiều thợ,
 47. CẦN THỢ TÓC - Tiệm vùng Simi Valley
 48. Cần thợ Nail Mới ra trường OK
 49. CẦN THỢ TÓC - Tiệm vùng Simi Valley,
 50. We want 2 Manicurist, 1 Hairstylist
 51. CẦn thỢ nail
 52. CAN Tho NAils
 53. CAN THO NAILS. Tiem vung TX
 54. CẦN THỢ NAIL Biết làm bột
 55. Cần thợ Nail nữ có kinh nghiệm
 56. Cần thợ Waxing và chân tay nước
 57. CẦn thỢ xuyÊn bang gẤp
 58. NAIL LA Carpool Bolsa
 59. TORRANCE: Cần gấp thợ chân tay nước
 60. We want 2 Manicurist, 1 Hairstylist i
 61. Cần thợ Nail nữ
 62. CẦn thỢ xuyÊn bang gẤp
 63. NAILS - Cần thợ kinh nghiệm
 64. Tiệm Barber shop cần thợ
 65. TY & LYNN SALON - Cần một thợ Nữ
 66. Tiệm 15 năm vùng Santa Ana cần thợ Nam
 67. Tim tho nails
 68. CẦn thỢ nails
 69. vùng Hesperia, gần Victorville, cách Bolsa 1 tiếng. Cần thợ nam
 70. vùng Santa Ana cần thợ Nam hoặc nữ biết làm Nail
 71. TY & LYNN SALON - Cần một thợ Nữ
 72. CẦn thỢ nails
 73. TIỆM Ở HUNTINGTON BEACH cần thợ tóc
 74. Cần thợ nữ trẻ, giỏi tay chân nước
 75. Tiệm vùng Santa Ana, cần thợ Nail
 76. Tiệm Nail vùng Bellflower cần thợ nữ
 77. CẦn thỢ nail
 78. Cần gấp thợ Nail
 79. CẦn thỢ nail
 80. Cần thợ tay chân nước
 81. CẦn thỢ nail
 82. NAIL SPA - Cần thợ nữ bột
 83. Cần thợ Nail gấp
 84. CẦn thỢ nail xuyÊn bang michigan
 85. cần thợ tay chân nước
 86. Cần gấp tóc nữ biết làm chân nước vùng Anaheim
 87. Cần gấp thợ Nail tay chân nước vùng Fresno
 88. CẦn thỢ nail
 89. Tiệm cách Bolsa 3h30' cần thợ
 90. CẦN THỢ NAIL-vùng LA
 91. cần gấp thợ Bột và tay chân nước
 92. CẦn thỢ nail
 93. cần thợ nữ kinh nghiệm bột nước
 94. Cần thợ có kinh nghiệm
 95. ANAHEIM! Cần thợ nữ
 96. Tiệm Nails thành phố Huntington Beach cần thợ
 97. Cần thợ nữ biết làm tất cả.
 98. ANAHEIM Cần thợ nữ bột
 99. Cần gấp Thợ Nail xuyên bang
 100. $800-$1,200/tuần nữ only
 101. CẦn thỢ nails
 102. Cần thợ Nails!
 103. Cần thợ xuyên bang kinh
 104. Cần gấp thợ nam
 105. Cần thợ Bột P&W
 106. TP Canton, bang Illinois, cần gấp thợ nữ có bằng
 107. Cần Nữ trẻ bột
 108. Cần thợ Manicure/Pedicure
 109. Cần gấp thợ Nữ giỏi tiếng Anh
 110. Cần nhiều thợ Nails Nam & Nữ
 111. Cần thợ Nữ tay chân nước có kinh nghiệm
 112. Cần nhiều thợ Nail Nữ kinh nghiệm
 113. Cần thợ Nails
 114. Tiệm Nails Michigan tuyển 2 thợ Nails
 115. TEXAS: Cần Thợ Nail Nữ TCN biết làm bột
 116. cần gấp thợ kinh nghiệm P/W+ bằng Wax
 117. CẦn thỢ nails
 118. Cần thợ Nữ biết làm mọi thứ
 119. LAS CRUCES, NM Cần gấp thợ Nữ Nam tay chân nước.
 120. Cần gấp 2 thợ chân tay nước
 121. Cần nhiều thợ Nails làm tay chân nước và bột.
 122. ARIZONA. Cần gấp thợ Nails
 123. Tiệm Nails North Carolina cần nhiều thợ Nails
 124. CẦN TUYỂN GẤP THỢ Bột
 125. CẦN GẤP thợ Nữ F/T
 126. Nail Spa near LAX
 127. Cần thợ Nails Nữ
 128. Tiệm Nails ở Pomona.
 129. Lake forrest hair nails
 130. Cần thợ Nails có kinh nghiệm bột và nước
 131. Cần thợ giỏi bột và nước,
 132. Cần thợ Nail đi xuyên bang
 133. cần thợ giỏi bột, biết làm hand design
 134. Cần thợ Nữ xuyên bang K/N bột, làm luôn TCN. Vợ chồng OK.
 135. Cần thợ nails bột tay chân biết waxing càng tốt, tiệm đông khách
 136. Cần 1 thợ Nail Nam/Nữ biết làm bột chút đỉnh tay chân nước,
 137. Cần gấp thợ Nữ kinh nghiệm trắng hồng & wax.
 138. Tiệm Nail vùng LA đông khách cần thợ bột, tay chân
 139. Cần thợ Nail Nữ vùng Mission Viejo
 140. Cần thợ Nails Nữ
 141. Tiệm Nails vùng Dana Point,
 142. CẦn thỢ nails
 143. Tiệm nails lớn 740 N. Brook hurst, cần thợ nữ KN bột
 144. Tiệm Nail ở L.A, cách Bolsa 30 phút lái xe, cần thợ bột,
 145. Tiệm Nail vùng Chula Vista SanDiego
 146. TEXAS: Cần Thợ Nail Nữ
 147. Tiệm vùng Downey
 148. Bao lương $110/ngày vùng Mỹ trắng
 149. Cần Thợ Nail biết làm đủ mọi thứ. Bao lương $700-$800/tuần,
 150. Cần nhiều thợ Nails làm tay chân nước và bột.
 151. Xuyên Bang, cần thợ KN
 152. Cần thợ P/W, tay chân nước
 153. Cần thợ Nữ xuyên bang K/N bột, làm luôn TCN
 154. Cần thợ manicure, pedicure, biết Pink/White.
 155. Cần nhiều thợ Nails
 156. Cần nhiều thợ Nail Nữ kinh nghiệm
 157. Cách Bolsa & Rosemead 50'. Cần gấp thợ nails nữ
 158. Cần thợ nail nam nữ xuyên bang
 159. Cần gấp Thợ Nail xuyên bang
 160. cần thợ bột, tay chân nước, gel, massage, thread ing.
 161. Cần thợ Nails xuyên bang
 162. Jenny'Nail
 163. cần thợ Nữ
 164. Cần Thợ Nail Gấp
 165. CẦN GẤP THỢ X/B bột, chân tay nước
 166. Cần thợ Nail
 167. Tiệm Nails ở VA cần gấp 1 thợ làm tay chân nước,
 168. Nail Spa vùng Orange
 169. Cần thợ Nails bột và Manicure và Ped
 170. CẦn gẤp thỢ nails
 171. Tiệm Nails vùng Anaheim
 172. Cần thợ biết P/W TCN hand design
 173. Cần gấp thợ nails, vợ chồng OK
 174. Cần gấp nhiều thợ nails
 175. Cần thợ chân tay nước giỏi
 176. Cần gấp 2 thợ
 177. Cần thợ NỮ pedicure KN.
 178. Tiểu bang New Mexico. Cần thợ nail bột,
 179. Cần thợ Nails xuyên bang
 180. HUNTINGTON BEACH Cần thợ K/N HAIR STYLISH:
 181. TEXAS: Cần Thợ Nail Nữ
 182. Cần nhiều thợ chân tay nước
 183. Cần thợ nail nam nữ xuyên bang
 184. CẦn thỢ nails
 185. Cần thợ bột chân tay nước và wax
 186. Cần Thợ Nail biết làm đủ mọi thứ.
 187. Cần gấp thợ Nails Nữ
 188. cần thợ bột, tay chân
 189. Cần thợ Nails
 190. Cần thợ NỮ PEDI, WAX KN
 191. cần thợ bột KN & TCN.
 192. CẦn thỢ nail gẤp
 193. cần thợ nữ kinh nghiệm
 194. Cần thợ Nail nữ, bột
 195. CẦn thỢ nail
 196. CẦn gẤp thỢ nỮ
 197. Cần thợ nails nữ
 198. Tiểu Bang COLORADO cần thợ làm Nam/ Nữ
 199. Cần gấp nhiều thợ nails Nam, Nữ, vợ chồng OK
 200. cần thợ nữ làm tay chân nước và thợ bột P&W. Bao lương.
 201. Cần Thợ Nail Gấp.
 202. Cần thợ manicure, pedicure, biết Pink/White. Full-time/Part-time.
 203. Cần thợ nữ chân-tay-nước
 204. Tiệm nails vùng San Pedro cần thợ nữ kinh nghiệm
 205. cần thợ nữ kinh nghiệm
 206. Cần thợ bột, làm luôn chân tay nước.
 207. Cần thợ Nam nữ
 208. Tiệm Santa Barbara cần người nữ
 209. Cần gấp nữ trẻ bột, gel, kinh nghiệm
 210. CẦn thỢ nail nữ
 211. Cần nhiều thợ Nữ KN
 212. Cần thợ Nail có kinh nghiệm gấp
 213. Cần gấp thợ Nails
 214. Cần thợ K/N: Facial, Bột
 215. Cần gấp nhiều thợ nails
 216. Tiểu Bang COLORADO cần thợ làm Nam/ Nữ
 217. CẦn gẤp thỢ nỮ
 218. Cần nhiều thợ chân tay nước
 219. Cần Thợ Nail Gấp.
 220. Cần thợ nail bột,
 221. Cần nhiều thợ chân tay nước
 222. CẦn thỢ nail gẤp
 223. MAUI HAWAII cần thợ nail
 224. cần gấp thợ Nails P/W+ Wax. Massage OK!
 225. cần thợ giỏi P/W
 226. Cần Thợ Nail Gấp.
 227. Cần thợ NỮ PEDI KN
 228. Cần thợ Nails xuyên bang
 229. CẦn thỢ nail gẤp
 230. Cần Thợ Nail Gấp
 231. cần thợ nữ
 232. Michigan cần thợ nails
 233. cần gấp thợ Nails
 234. Cần nhiều thợ Nail
 235. Tiểu Bang COLORADO cần thợ làm Nam/ Nữ
 236. Cần thợ K/N
 237. Tiệm Nail đông ở Laguna Beach
 238. Cần thợ nữ trẻ giỏi tay chân nước
 239. cần THỢ bột, facial, waxing
 240. Cần thợ K/N: FACIAL, WAX
 241. CẦN GẤP THỢ bột, tay chân nước, giỏi design.
 242. Cần thợ tóc biết làm Nail
 243. Cần THỢ TÓC làm luôn Nails
 244. CẦn thỢ tÓc
 245. Cần gấp thợ nữ
 246. TIỆM NAIL NEWPORT BEACH 15' from Bolsa, cần thợ nữ dể thương,
 247. cần gấp thợ bột tay chân nước,
 248. NAILS SPA cách Bolsa 25 phút cần nhiều thợ bột
 249. NAILS & SPA cần bột và chân tay nước,
 250. Cần nhiều thợ Nail